Ingredient Research Centre Ingredient Research Centre

İçerik maddesi araştımaları

Hollanda merkezli Trouw Nutrition içerik maddeleri araştırma merkezi, yenilikçi, sürdürülebilir ve etkili yem katkı çözümlerine dönüştürülebilecek yeni biyoaktif maddeleri ve içerikleri keşfetmeye ve belirlemeye odaklanıyor.

Malzemeler için çalışan Ar-Ge ekibi, çeşitli disiplinlerden yüksek eğitimli ve deneyimli uzmanlardan oluşur. Her ekip üyesi, yüksek kaliteli çözümler geliştirmeye yönelik dahili işbirliğini ve çok disiplinli bir yaklaşımı kolaylaştırmak için biyokimya, mikotoksikoloji, mikrobiyoloji, eser mineral beslenme, bağırsak sağlığı ve fiziksel formülasyon gibi kilit bir odak alanında uzmanlaşmıştır. Araştırma programımız birçok farklı türü kapsar ve Trouw Nutrition'ın özel Ar-Ge merkezlerinde ve dünya çapındaki akademik ve endüstri işbirliklerimiz aracılığıyla yürütülür.

Yeni teknolojilerle bağırsak sağlığını geliştirmek

İçerik malzemeleri araştırma ekibi, çiftlik hayvan türlerinde gastrointestinal yetkinliği artırmak için yeni konseptler geliştirerek inovasyona entegre bir yaklaşım benimsiyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kilit çözüm ortaklarımız ile birlikte çalışıyoruz:

  • Çevresel, mikrobiyal ve mikotoksin zorluklarıyla karşı karşıya kalındığında gastrointestinal sistemin direncini artırmak için yeni teknolojilerin uygulanması
  • Üretken yaşam döngüsü boyunca sindirim kapasitesini ve besin emilimini optimize etmeyi amaçlayan yönetim programlarına belirli biyoteknolojileri entegre etmek
  • Rasyonları optimize etmek ve rasyonda besin maddesi kullanım verimliliğini artırmak için yem formülasyon teknolojilerini kullanmak

Üretimi optimize etmek ve sürdürmek için sürdürülebilir yem güvenliği çözümleri üretmek

Hammaddelere ve çiftlikte bulunan bileşenlere ek olarak gıda endüstrisinden yan ürünlerin kullanılması, dünya genelindeki hayvansal üretim sistemlerinde yaygın uygulamalardır. Hem yüksek kaliteli rasyonların formüle edilmesini hem de tarım endüstrisindeki gelişmeleri sağlamak için bu yem bileşenlerini korumak, inovasyon için önemli bir fırsattır.

Grubumuz, aşağıdakileri sağlayan çiftlik yemi güvenliği programlarıyla yüksek kaliteli yem ve optimize edilmiş performans sağlamak için çözüm ortaklarıyla işbirliği yapar:

  • Yem bileşenleri olarak kullanmak için yan ürünü korumak
  • Taşıma ve üretim sürecinde kaliteyi iyileştirmek ve ham yem malzemelerinden biyolojik kirleticileri ortadan kaldırmak için çözümler sağlamak
  • Çiftlik hayvanı türlerinde yem kaynaklı mikotoksinlerin olumsuz etkisini azaltmak için çözümler geliştirmek için özel biyoteknolojiler uygulamak
Amacımız, teknoloji ve bilimin en ileri noktasında yeni, etkili, müşteri odaklı yem katkı çözümleri geliştirmektir. Genel program yaklaşımımıza entegre edildiğinde, bu çözümler tüketiciye önemli bir değer katacak ve hayvansal üretim sisteminin sürdürülebilirliğini destekleyecektir.
John Doelman, Manager Trouw Nutrition Ingredients Research Centre

Diğer bölümler

Keşfet
Modelleme & Veribilimi
Kanatlı Araştırmaları
Ruminant araştırma
İnovasyon Laboratuvarı
Global Validasyon