InnovationLab InnovationLab

İnovasyon Laboratuvarı

İnovasyon Laboratuvarı, Trouw Nutrition'ın araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) laboratuvarıdır. Geniş uygulamalı ve temel bilimsel bilgi birikimimiz ve gelişmiş laboratuvar yeteneklerimizle InnovationLab, Trouw Nutrition Ar-Ge ekiplerimizin inovasyon süreçleri dahilinde yeni fikirleri ve özgün ürünleri destekler ve değerlendirir.

İnovasyon Laboratuvarı araştırma ekibi, yaptığımız çalışmaların bilgi odaklı olmasını, sağlam ve özel deneyime dayalı olmasını sağlamak için çeşitli uzmanlıklara sahip yüksek eğitimli araştırmacılar ve araştırma teknisyenlerinden oluşur. Ekip, içerik araştırması, keşif ve türe özel araştırma ekipleri dahil olmak üzere Trouw Nutrition Ar-Ge ve ötesindeki tüm araştırma alanlarına hizmet eder, destekler ve işbirliği yapar.

İnovasyon Laboratuvarı araştırma ekibi

İnovasyon Laboratuvarı araştırma ekibimiz, gelişmiş ve iyi donanımlı bir Ar-Ge laboratuvarında çalışan, motive ve deneyimli araştırmacılar ve araştırma teknisyenlerinden oluşmaktadır. Yeni fikirleri ve özgün ürünleri desteklemek ve değerlendirmek için bilimsel bilgiyi ve yenilikçi laboratuvar yeteneklerini bir araya getirir. İnovasyon Laboratuvarı, en yüksek laboratuvar standartlarını takip ederek, işletmeye hem doğrudan hem de dolaylı bilimsel ve yenilikçi ürün desteği sağlamak için güçlü, bilgiye dayalı bir temel oluşturur.

Moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, analitik kimya, formülasyon, in vitro tarama testleri ve in vitro sindirim modellerinde laboratuvar yeteneklerimizi ve bilimsel bilgimizi güçlendirmek için sürekli çalışıyoruz. Harici laboratuvarlar, üniversiteler ve şirketlerle olan güçlü işbirliğimiz, bilimsel bilgimizi ve laboratuvar kapasitemizi genişletmenin anahtarıdır.

Bilimsel bilgi gücümüzü yeni çalışmaların analizi için kullanıyoruz

İnovasyon Laboratuvarı,  besleme ve fonksiyonel çözümleri desteklemek amacıyla, bu işlevleri mümkün olduğunca etkin bir şekilde desteklemek için özel ekipmanlarla özel laboratuvar alanlarında moleküler biyoloji, mikrobiyoloji ve immünoloji tekniklerini kullanarak yenilikçi ürünlerimizin ve fikirlerimizin etkilerini analiz eder. 

Analitik kimya, beslenme ve fonksiyonel çözümler konusundaki bilimsel bilgimizi genişletmek için de çok önemlidir. Bunun için hayvan besleme, insan gıdası ve ilaç pazarlarında Avrupa'nın önde gelen laboratuvarlarından biri olan MasterLab ile işbirliği yapıyoruz.

Ek olarak, farklı bileşenlerin, hammaddelerin ve katkı maddelerinin etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için yeni in vitro tarama testleri ve in vitro sindirim modelleri kullanıyoruz. Bu, Trouw Nutrition'ın Ar-Ge projelerinde yalnızca en yenilikçi ürünlerin yer alması için potansiyel biyoaktifleri daha verimli bir şekilde taramamızı ve önceden seçmemizi sağlar.

Ayrıca, yeni yenilikçi ürünler için gelişmiş formülasyonları desteklemek için İnovasyon Laboratuvarı içinde yeni bir alan daha oluşturduk.

İnovasyon labotauvarımız, bilim odaklı laboratuvar teknolojilerini ve yenilikçi analiz tekniklerini uygulayarak, Trouw Nutrition Araştırma ve Geliştirme'ye besinsel ve fonksiyonel çözümlerini desteklemek için bilgi temelli bir yaklaşım sunuyor.
Mike de Bruijni, Operations Manager R&D Laboratory

Diğer bölümler

Keşfet
Modelleme & Veribilimi
Kanatlı Araştırmaları
Ruminant araştırma
İçerik maddesi araştımaları
Global Validasyon