İnovasyon Programları

Geliştirdiğimiz inovasyon programları ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. 

Sürdürülebilir ve karlı üretim için LifeStart besleme programı
Süt hayvancılığını daha sürdürülebilir hale getiriyoruz
Hassas tarımda inovasyon