HealthyLife HealthyLife

Süt hayvancılığını daha sürdürülebilir hale getiriyoruz

Dünya nüfusu hızla artıyor. Gezegeni sürdürülebilir bir şekilde beslemeye yetecek kadar gıda üretmeye devam edebilmemiz için, her çiftlik hayvanının tam üretim potansiyelini kullanmamız gerekecek. Süt inekleri için bu, doğumdan itlafa kadar yaşam boyu günlük ortalama süt üretimi olan Yaşam Boyu Günlük Verimi artırmak anlamına gelir.

Süt ineklerinin laktasyona geçişi iyileştirilerek Ömür Boyu Günlük Verim artırılabilir; ancak, bu geçişi yönetmeye ilişkin bilimsel bilgi miktarı, birçok üretici için çok önemlidir.

Sağlıklı Yaşam ile süt ineği geçiş yönetimi hakkındaki en son bilimsel gelişmeleri basit ve pratik anlatımlarla aktarılması gerekmektedir.