A strong performing calf, drinking from an automatic feeder A strong performing calf, drinking from an automatic feeder

Süt buzağı performansı

Buzağı gelişiminin gelecekteki inek performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğu açıktır. Bu nedenle en iyi sonuçları almak için yoğun beslenme stratejileri uygulamak önemlidir. LifeStart programı, buzağı performansını iyileştirmenin yolunu açar.

Buzağı Büyümesinde Metabolik Programlama

Bir buzağının yaşamının ilk günleri, süt ineğinin gelecekteki sağlığı ve üretkenliği için anahtardır çünkü bu günler hayvanın tüm organlarının gelişimi için önemlidir. Yaşamın ilk aşamasında en iyi beslenmeyi sağlamak, gelecekteki sağlık ve performans için temel olacaktır.

Daha fazlası

Buzağıyı sütten kesme yönetimi

Süt besleme programları giderek daha yoğun hale geldikçe, buzağıların sütten kesilmesi çiftçilerin daha fazla ilgisini gerektirmektedir. Günümüz buzağıları, yeterli karma yem veya toplam karma rasyon yem alımı oluşturmak için ek zamana ihtiyaç duyar ve bu nedenle kademeli bir sütten kesme işlemi gerekir.

Daha fazlası

Buzağı ve düve yemi ve su yönetimi

İlk buzağılamaya kadar hem buzağıların hem de düvelerin maksimum büyüme potansiyeline ulaşması için uygun yem ve su alımı önemlidir. Kılavuzlar sürekli güncellendiğinden, LifeStart programımız çiftçileri yeni belirledikleri hedeflere ulaşmalarında destekleyecektir.

Daha fazlası

İlk üreme ve buzağılamaya yönelik düve yönetimi

Çiftçilerin, cinsin olgun vücut ağırlığına dayanan düve büyümesi için kontrol noktalarını yakından takip etmeleri önemlidir. Düvelerin bu dönüm noktalarına ulaşma yeteneği, bir çiftliğin maliyet yapısı ve karlılığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.

Daha fazlası

Son 15 yılda inovasyon, buzağı besleme programlarını maliyet tasarrufuna odaklanan tek noktadan çok daha geleceğe yönelik ve yoğun hale getirerek çiftçiler için daha iyi üretkenlik sağladı. LifeStart buzağı yetiştirme programımız ve Sprayfo süt ikame yemleri ile Trouw Nutrition, bu değişimi küresel olarak yönlendirmek için büyük yatırım yaptı.
Eile van der Gaast, Global Product Manager Calf Milk Replacers – Sprayfo at Trouw Nutrition
Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

LifeStart araştırmaları, yaşamın ilk haftalarında metabolik programlamanın organ gelişimi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha yüksek performansa sahip daha sağlam bir ineğe yol açtığını gösteriyor.

LifeStart programımızı daha yakından tanıyın