Calf and heifer feed management Calf and heifer feed management

İlk tohumlamaya kadar düvelerin doğru yönetimi

Çiftçilerin, sütten kesimden ilk tohumlama yaşı olan 13. aya kadar düvelerin büyümesini yakından takip etmeleri oldukça önemlidir.

Büyüme süresince düvelerin uygun canlı ağırlık kazancı ile doğru canlı ağırlığa ulaşma yeteneği, çiftliğin maliyet yapısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kendi LifeStart araştırmamız, çiftçilerin bu süreci yönetmelerine yardımcı olmanın çiftçiler üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koymuştur.

Düvelerin dengeli beslenmesi doğru büyümenin anahtarıdır

Sütten kesimden düve dönemine kadar olan periyotta yapılan besleme oldukça önemli ve kritiktir. Bu nedenle belli bir plana göre yapılmalı ve çiftçiler tarafından dikkatle izlenmelidir. Ancak buzağılar 5 aylık yaşa eriştiklerinde başarılı bir yem geçişi periyodu ile kaba yem ihtiva eden yemleri tüketmeye başladıklarında çiftçiler, çoğu zaman hayvanların besin madde ihtiyaçlarını göz ardı etmeye ve gözlemlerini bir kenara bırakma eğilimi gösterirler. Ancak, düvelerin 9-10 aylık yaşa ulaştıklarında aşırı yağ birikimini engellemek üzere bir besleme programı uygulanmalıdır – özellikle ham protein içeriği yüksek-. Bu durum yeterli büyümenin sağlanması için esastır.

Düve yetiştirmede kritik noktalar ve kontrolü

Sütten kesimden ilk tohumlama yaşına kadar olan süreçte genellikle buzağıların büyüme hedeflerinin belirlenmesine ve kontrol edilmesinde yeterince dikkat edilmez. İlk buzağılama yaşının (İBY) kendine has ölçütleri vardır. Ergin canlı ağırlığı 700 kg olan Holstein Friesian sığır ırkı için kritik noktalar için tablonun sol tarafına bakın.

Farklı canlı ağırlığa sahip olan diğer sığır ırklarının ilk buzağılama yaşı olan 23 aylık yaştaki kritik noktaları tabloda gösterilmiştir.

İlk tohumlamadan buzağılamaya kadar olan süreçte düve yönetimi ve tavsiyelerimiz

LifeStart programı

LifeStart programı

Süt sığırı işletmelerinde düve yönetiminin çiftlik ekonomisi üzerinde büyük etkisi vardır. İlk buzağılama yaşı, bir süt sığırının üretken olduğu hayatı boyunca süt verimini etkileyen önemli bir parametredir. LifeStart programı kullanılarak elde edilen yüksek performans ve büyüme düvelerin erken yaşta tohumlanabilmeleri için uygun canlı ağrılığa ulaşmalarını sağlar. Bu, genel üretim maliyetini düşürürken, süt sığırının potansiyel üretimini artırarak, üretken sürecin erken başlamasını sağlar.

Daha fazlası

LifeStart bilimi, erken yaşamında yoğun beslemenin bir düveyi 13 aylıkken - iyi bir ağırlık ve doğurganlıkta - üremeye hazır hale getirdiğini kanıtlamıştır.
Dr. Leonel Leal, Team Lead Calf Research at Trouw Nutrition

Sıkça sorulan sorular

Buzağıların hareket etmeleri ve yağlanmamaları için 7-8 aylık yaşta meraya çıkarılması doğru mudur?)

Egzersiz, bacak ve eklem gücünü geliştirmek için önemlidir, bu nedenle mera iyi bir çözümdür. Düvelerin 13 ayda ilk tohumlama için doğru vücut ağırlığına ulaşması için meranın uygun ve yeter miktarda olması gerekir.

Buzağılarım süt ile beslemede bir sorun yaşamıyorlar, ancak buzağı başlangıç yemi tüketiminde sıkıntı yaşıyor. Ne yapabilirim?

İlk olarak, suyun temiz ve serbest verildiğinden emin olun. Buzağıların her bir kilogram buzağı başlangıç yemi tüketimi başına 4-5 litre suya ihtiyacı vardır. Bu nedenle, su temini sınırlıysa veya başarısız olursa, buzağı başlangıç yemi tüketimi düşük olacaktır. Tavsiyemiz: kaliteli ve temiz su serbest olarak verilmelidir.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Farklı aşamalarda beslenme önerileri hakkında daha fazla bilgi ister misiniz?

Çiftçilerin buzağı yetiştirmeleri için ve doğru besinleri formüle etmek için yapmaları gereken seçimleri netleştiren NutriOpt platformunda daha fazla bilgi ve araştırma bulacaksınız.

NutriOpt'u ziyaret edin