Health and welfare Health and welfare

Sağlık ve Refah

İki temel alana odaklanarak hayvan sağlığı ve refahını teşvik etmeye kararlıyız. Birincisi, çiftliklerde antibiyotik kullanımını azaltmak – örneğin, bütünsel antibiyotik azaltma stratejilerini uygulamak için müşterilerle yakın işbirliği yapan destek ekipleri aracılığıyla. İkinci olarak, tedarik zincirimizde hayvanlarımızın olduğu her yerde, yerel olarak en uygun hayvan refahı sertifikasını alacağız.

Hayvan sağlığı ve refahı

Sağlık ve refah, şirket olarak yaptığımız her şeyin merkezinde yer alır ve antimikrobiyal ihtiyacını önleyerek veya değiştirerek, hayvanların ve toplumun sağlığında fark yaratan çözümler sunar. Hayvanların optimal beslenme ve iyi bir refahla yetiştirilmesine yardımcı olmak, Geleceği Beslemek için çok önemlidir.

Ayrıca, hayvan refahı için yerel olarak en ilgili belgelendirme kuruluşlarıyla çalışarak, tedarik zincirimizde hayvanlarımızın olduğu her yerde iyi bir hayvan refahı sağlayacağız.

Bizim yaklaşımımız

Trouw Nutrition, Nutreco'nun beş adımlı bir yaklaşımı merkeze alan AMR politikasına bağlıdır. Aşağıdaki beş kategoride bağlılığımızı ortaya koyacağız ve göstereceğiz:

  1. Antibiyotiklerin sorumlu kullanımına yönelik düzenleyici reformları  teşvik etmek için yerel, bölgesel ve ulusal hükümetlerle işbirliği yapın. Buna topluluk önünde konuşmalar, bloglar, makaleler, siyasi temsilcilere mektuplar ve sorumlu kullanımı sağlamak için benimsenmesi gereken teknoloji transferine yönelik sektör çalıştayları dahildir.
  2. Yem, kaba yem veya suda kullanılan antibiyotiklerin profilaktik olarak kullanılmadığından emin olun.
  3. Büyüme teşvikinin etkisi için antibiyotik ve/veya koksidiyostat kullanılmadığından emin olun.
  4. Antibiyotik ilaç kullanımının yalnızca bakteriyel enfeksiyonu gösteren geçerli bir klinik teşhis sonucu olan ve kalifiye bir veteriner tarafından doğrudan ve onaylanmış tıbbi gözetim altında yem ve suya uygulanabileceğinden emin olun.
  5. Dünya Sağlık Örgütü'nün "İnsan Sağlığı İçin Kritik Olarak Önemli" listesinde yer alan herhangi bir antibiyotik veya ilgili ilacın kullanılmadığından emin olun.

Bu beş eylem kategorisine ek olarak, Trouw Nutrition, uzman hizmetlerini “asla asla” bir protein ürünü üretim teklifini uygulamak isteyen müşterilere sunacak.

Antimikrobiyal Direnç

Giriş

Mikrobiyal direnç gerçekten ne kadar önemli bir problem? Daha fazlasını keşfet…

Dünya Sağlık Örgütü, 2050 yılına kadar, kanserden (bugün önde gelen ölüm nedeni) daha fazla insanın antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonlardan öleceğini tahmin ediyor.

Antimikrobiyal azaltma programları

Veya kanatlı/kümes hayvanları için özelleştirilmiş programlarımızı buradan öğrenin:

Our pillars:

Sağlık ve Refah
İklim ve döngüsellik
İyi Vatandaşlık