Good citizenship Good citizenship

İyi Vatandaşlık

Sorumlu bir şirket ve iyi bir vatandaş olmamız ve ana paydaş gruplarımız üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmamız çalışanlarımız için önemlidir. Bu, etkilediğimiz herkesin haklarına saygı duyarak iş yapmayı ve çalışanların kendilerini güvende hissettikleri, hoş karşılandıkları ve kariyerlerinde gelişebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamayı içerir. Ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda herkes için daha iyi bir yaşam sağlamak için birlikte çalışmayı kapsar.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık

Trouw Nutrition ve Nutreco'da çeşitlilik ve katılımın sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk sahibi olmanın temel değeri olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız, ana şirketimiz SHV Holding ile koordineli olarak İK fonksiyonumuz tarafından yürütülmektedir. Trouw Nutrition genelinde çeşitli ve kapsayıcı bir kültür oluşturabilmemizi sağlamak için çabalarımızı artırmaya kararlıyız. Nutreco, farkındalık yaratırken ve daha çeşitli bir liderlik ekibini mümkün kılarken, çeşitliliğe sahip bir işgücünü çekme ve elde tutma konusunda bizi destekleyecek eylemler geliştirmeye ve uygulamaya devam edecektir.

Trouw Nutrition şunları sağlayacaktır:

  • 2020'den itibaren işe alınan her üç kişiden biri kadın olacaktır.
  • 2025 yılına kadar üst düzey yönetimde %25 kadının olmasını hedefliyoruz
  • Daha fazla kadın yönetici sayısını artırmak için 2020'de başlayan “sahneyi ele al” programını uyguluyoruz.

Toplumun gelişimini desteklemek

Küresel nüfusumuzun 2050 yılına kadar tahmini 10 milyar daha  artması ön görülüyor. Bu, yalnızca sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda sosyal dengesizlik açısından da topluluklarımız ve genel olarak toplum için büyük bir tehdit oluşturuyor.

İşletmelerimiz, faaliyet gösterdiğimiz yerel toplulukların önemli bir parçasıdır. Topluluk üyelerine istihdam sağlayarak ve yerel hizmet ve ürünler tedarik ederek yerel ekonomilere katkıda bulunuyoruz. Ayrıca, atıkları en aza indirerek, kirliliği önleyerek, verimliliği teşvik ederek ve yerel ekonomileri canlandırmak için yerel kaynakları geliştirerek doğanın zaman içinde işlev görme yeteneğini korumada da rol alıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda bu sorunları ele almak için Nutreco, 2014'ten beri dünya çapında Toplum Geliştirme Projelerinde yer almaktadır. Bu projeler “ortak değer yaratmaya” dayanmaktadır ve stratejik olarak ekonomik olarak marjinalleşmiş topluluklardaki insanları güçlendirmeyi ve eğitmeyi hedeflemektedir. Trouw Nutrition ve diğer kardeş şirketimiz Skretting, bunun üzerinde çalışıyor. Amaçları, farkındalığı artırmak, çiftlik üretimini sürdürülebilir bir şekilde artırmak için teknoloji transfer etmek ve bu marjinal topluluklardaki insanların “kendilerini yoksulluktan kurtarmalarına” yardımcı olmaktır.

Trouw Nutrition, 2025 yılına doğru:

  • Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda 12.000 kişinin hayatına dokunmak için toplumu geliştirme ve topluluk katılımı girişimlerini genişletiyoruz. Gelirlerini yoksulluk seviyelerinin üzerine çıkarmaya yardımcı olan ekonomik yoksulluk seviyelerinde veya yakınında küçük çiftçilerle (yani, günde 1,90 €'dan az kazanan) doğrudan geliştirme veya sürdürülebilirlik bilincini artıran projelerde yer almayı hedefliyoruz.
  • Henüz var olmayan bölgelerde (Afrika ve Asya) üretim için yerel bir hammadde kaynağı geliştirmeyi planlıyoruz.
  • Her yıl Nutreco çalışanlarının bulunduğu bölgedeki sosyal sorumluluk misyonuna sahip  projelerde yer almasını teşvik ediyoruz.

Brezilya'daki küçük süt üreticilerini destekliyoruz

Minas Gerais'teki mandıra çiftçilerinin işlerini profesyonelleştirmelerine ve böylece karlılıklarını ve başarı sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

La Fragua'daki Yumurta çiftçiliklerinde çalışan kadınları güçlendiriyoruz

PLUMAS projesi, Good Neighbours Guatemala ile işbirliği içinde, La Fragua'daki kadınları zengin ve uygun fiyatlı bir protein kaynağı olan yumurta üretmeleri için teşvik ediyor ve güçlendiriyoruz.

Artık ailem için sağlıklı bir besin kaynağı sağlayabilirim; Onlara ne vereceğimi aramama gerek yok. Çocuklarımın yemesi için her zaman yumurtalarım var.
Rosalbina Ramírez – Farmer participating in PLUMAS project

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Dünya çapında devam eden topluluk geliştirme projelerimiz ve bunların nasıl fırsatlar yarattığı hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? 2019 Sürdürülebilirlik Raporumuzda "Topluluklarımızı desteklemek" başlığı altında daha fazlasını okuyabilirsiniz.

Bizim temellerimiz

Sağlık ve Refah
İklim ve döngüsellik
İyi Vatandaşlık