Ruminant Akademi 2017 Sirene Belek Hotel'de Yapıldı

2 Kasım 2017

Trouw Nutrition TR tarafından düzenlenen ve ruminant sektör paydaşlarını bir araya getiren “Ruminant Akademi”; 26 Ekim – 29 Ekim 2017 tarihleri arasında Sirene Belek Otel’de, aralarında sektörel dernekler, basın mensupları ile akademisyenler, yem fabrikaları ve çiftlik işletmecileri ile çalışanlarının bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu yıl da Ruminant Akademi’de, paneller ve çalıştaylar vasıtasıyla pek çok sektörel konuda yeni yaklaşımlar ve çözümler ele alındı. 

R.A Fotoğraf-1

Trouw Nutrition TR Genel Müdürü Metin Akman açılış konuşmasında, dünyadaki gelişim ve dönüşümleri değerlendirerek, Türkiye’nin değişmekte olan dünya dinamikleri karşısında alacağı pozisyonun öneminden bahsetti. Ayrıca büyüme dinamikleri, iklim değişikliği, sanayi ve tarım 4.0 konularını değerlendirdi. Konuşmasında sektörel konulara da sıklıkla yer veren Akman, gıda enflasyonu, tarımsal destekleme politikaları, artan üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki problemler gibi çeşitli konularda da görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Ruminant Akademi 2017-2

Açılış konuşmasını takiben “YEM ÜRETİMİNDE FARKLI ARAÇLARIN KULLANIMI” başlıklı panel Doç. Dr. Hıdır Gençoğlu’nun moderatörlüğünde başladı. Selko BV’de, Yem ve Gıda Güvenliği Program Müdürü olan Evelien van Donselaar “Fabrika Yemlerinde Organik Asit Kullanımının Yem Kalitesi Ve Ekonomisine Etkileri” başlıklı sunumuyla, ticari yemlerde organik asit kullanımının yem kalitesi ve maliyeti ile işletme ekonomisine olan yansımalarını katılımcılara aktardı. Panelin ikinci konuşmacısı Norel’den, Ürün Müdürü J. Miguel Ruiz “Fresh Dönemde Bulunan Süt Sığırları Rasyonlarında Yağ Asidi Profili ve Etkileri” isimli sunumunda, yağ asitlerini fresh dönem süt sığırları yem formülasyonlarında bir parametre olarak göz önünde bulundurmanın süt verimi ve üreme performansı üzerindeki etkileri ile yağ asitlerinin ruminant beslemedeki önemi hakkında katılımcılara değerli bilgiler verdi. Son olarak, Trouw Nutrition Ürün Müdürü olarak görev yapan Renata Olejniczak “İz Mineral Kullanımında Yeni Bir Bakış Açısı: Hidroksi Mineraller” sunumunda, iz minerallere farklı bir açıdan bakarak, farklı üretim tekniği ile ayrışan yenilikçi iz mineraller, hidroksi grubu iz minerallerin, ruminant beslemede kullanımının hayvan performansı ve işletme ekonomisi üzerindeki etkilerini ele aldı.

Ruminant Akademi 2017-3

Prof. Dr.Serap Göncü’nün moderatörlüğünde ikinci gün gerçekleştirilen “SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE YÖNETİLEBİLİR SORUNLAR konulu panelin ilk konuşmacısı, Trouw Nutrition bünyesinde Hayvan Sağlığı Grubu Ürün Müdürü olarak görev yapan, Jac Bergman, doğum sonrası süt sığırı işletmelerinde sıkça görülen, gerek hayvan performansını, gerekse işletme ekonomisini etkileyen önemli metabolik problemlerden olan süt hummasına bir kez daha dikkat çekerek, “Süt Sığırı İşletmelerinde Gizli Tehdit; Subklinik Hipokalsemi” konulu sunumunda, doğum öncesi ve sonrası alınması gereken önlemler üzerinde durdu. Hemen ardından, Lallemand firmasında, Global Kaba Yem Katkı Maddeleri Kategori Müdürü Luis Queiros “Silajlarda mikotoksin kontrolünün TMR kalitesi ve verime olan yansımaları” başlıklı sunumunda doğru silaj yapımının önemi, silajda toksin oluşumuna neden olan etkenler ve silaj kalitesine yansımaları ile alınması gereken tedbirler üzerine oldukça faydalı aktarımlarda bulundu. Panelin son konuşmacısı Trouw Nutrition Buzağı Maması Ürün Müdürü olarak görev yapan Eile Van De Gaast“Buzağılarda İlk Üç Ay ve Geçiş Dönemi Beslemesi” konulu konuşmasını yaptı. Sunumunda, işletmenin temelini oluşturan buzağılara, ilk üç aylık dönemde yapılan beslemenin,  ilerleyen dönemlerdeki verim ve performansa olan yansımaları ve buzağı beslemede farklı yaklaşımlar üzerinde durarak, buzağı beslemenin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Katılımcılar, paneller sonrasında gerçekleştirilen çalıştaylarda, panellerde sunulan proje ve uygulamaları birebir görme ve uygulama şansını yakaladı.

Ruminant Akademi 2017-5 Ruminant Akademi 2017-6

Paneller ve çalıştaylar sonrasında ise takımlara ayrılan katılımcılar, akademik bilgiler ile zenginleştirilmiş oyunlar ile eğlenirken bilgilerini de tazeleme imkânı yakaladılar. Akademik oyunlar çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oldu.  Oyunlarda ve çalıştaylarda iki gün boyunca toplanan puanlar ile belirlenen akademik oyunlar şampiyonu, kupasını gala gecesinde gerçekleştirilen tören ile teslim aldı.

 

Ruminant Akademi 2017 Sunumları

Sütten kesme; buzağıdan sağmala olan  kritik sürecin yönetilmesi!

Organik asitlerin yem kalitesi ve ekonomisi üzerindeki etkileri

Süt sığırı işletmelerinde gizli tehdit Hipokalsemi

Erken laktasyon döneminde Yağ asitleri ve etkileri

Silajlarda mikotoksin kontrolü, TMR kalitesi ve  verimlilik

Büyükbaşlarda Mineral Emilimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler