Ruminant Akademi 2018

25 Aralık 2018

Trouw Nutrition TR tarafından düzenlenen ve ruminant sektör paydaşlarını bir araya getiren “Ruminant Akademi”; 25 Ekim – 28 Ekim 2018 tarihleri arasında Sirene Belek Otel’de, aralarında sektörel dernekler, basın mensupları ile akademisyenler, yem fabrikaları ve çiftlik işletmecileri ile çalışanlarının bulunduğu yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Bu yıl da Ruminant Akademi’de, paneller ve çalıştaylar vasıtasıyla pek çok sektörel konuda yeni yaklaşımlar ve çözümler ele alındı. 

Trouw Nutrition TR Genel Müdürü Metin Akman açılış konuşmasında, dünyadaki gelişim ve dönüşümleri değerlendirerek, Türkiye’nin değişmekte olan dünya dinamikleri karşısında alacağı pozisyonun öneminden bahsetti. Ayrıca büyüme dinamikleri, iklim değişikliği, sanayi ve tarım 4.0 konularını değerlendirdi. Konuşmasında sektörel konulara da sıklıkla yer veren Akman, gıda enflasyonu, tarımsal destekleme politikaları, artan üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki problemler gibi çeşitli konularda görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Açılış konuşmasını takiben “TİCARİ YEMLER” başlıklı panel Prof. Dr. Hakan Biricik’in moderatörlüğünde başladı. Norel’de Ürün Müdürü olan Bernat Canal “Ticari Ruminant Yemlerinde Aroma Optimizasyonu” isimli sunumunda, ticari ruminant yemlerinde aroma kullanımının, gerek hayvan performansı, gerekse firmaya sağlayacağı avantajları, kullanılan ham madde çeşitliliği ve türlere göre aroma kullanım ve optimizasyonunun ticari yem fabrikalarındaki önemi hakkında katılımcılara değerli bilgiler verdi. Panelin ikinci konuşmacısı Trouw Nutrition’dan, Yem Güvenliği Program Müdürü, Geert van Houte “Silo Korumasında Mikrobiyal Tehditlerle Mücadele” isimli sunumunda, iyi bir silo yönetimi nasıl olmalıdır, yemin depolanması ve raf ömrünün korunması stratejileri hakkında katılımcılara değerli bilgiler verdi. Son olarak, Lallemand firmasında Ruminant Kategori Müdürü olarak görev yapan Laurent Dussert “Rumen Düzenleyiciler: Etkileri ve Çiftliklerde Değerlendirilmesi” konulu sunumunda, ruminantlarda sıklıkla karşılaşılan metabolik problemlerin çözüm önerilerine değinerek, maya kullanımının sorunların çözümündeki etkileri ve ekonomik getirisi ile hayvan performansı üzerindeki etkilerini ele aldı.

Prof. Dr.Hakan Biricik’in moderatörlüğünde ikinci gün gerçekleştirilen “SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİ konulu panelin ilk konuşmacısı, Trouw Nutrition bünyesinde Ruminant Yem Katkı Maddeleri Uzmanı olarak görev yapan, Mireille van Empel’di. Empel “Akıllı Mineraller: Akıllı Besleme” konulu sunumunda,  organik mineraller ile inorganik mineraller arasındaki temel farklılıklar, farklı organik minerallerin emilim ve biyoyararlanımları ve organik minerallerin hayvan besleme bakımından önemine değinerek,  hidroksi iz mineral kullanımının ekonomik ve hayvan performansına olan etkilerini anlattı. Hemen ardından, ICC firmasının danışmanı Dr. Stephen B. Blezinger, “Süt Sığırlarında Metabolik Sorunlar ve Çözüm Yolları” başlıklı sunumunda süt ve besi sığırı işletmelerinde sıkça karşılaşılan metabolik problemlerin işletmeye getirdiği ekonomik ve verim kayıplarına değindi. Ayrıca, işletmeyi ekonomik açıdan zarara uğratan bu sorunların giderilmesinde uygulanması gereken stratejiler, kritik noktalar ile çözüm önerilerini anlattı. Panelin sonunda, Trouw Nutrition Teknik ve Satış Müdürü Marius Bogdan, “Buzağı Beslemesi ve Sağlık İlişkileri” konulu konuşmasını yaptı. Sunumunda, işletmenin temelini oluşturan buzağılara, ilk üç aylık dönemde yapılan beslemenin,  ilerleyen dönemlerdeki verim ve performansa olan yansımaları ve buzağı beslemede farklı yaklaşımlar üzerinde durarak, buzağı beslemenin önemine bir kez daha vurgu yaptı.

Katılımcılar, paneller sonrasında gerçekleştirilen çalıştaylarda, panellerde sunulan proje ve uygulamaları birebir görme ve uygulama şansını yakaladı.  

Paneller ve çalıştaylar sonrasında ise takımlara ayrılan katılımcılar, akademik bilgiler ile zenginleştirilmiş oyunlar ile eğlenirken bilgilerini de tazeleme imkânı yakaladılar. Akademik oyunlar çekişmeli ve heyecanlı anlara sahne oldu. Oyunlarda ve çalıştaylarda iki gün boyunca toplanan puanlar ile belirlenen akademik oyunlar şampiyonu, kupasını gala gecesinde gerçekleştirilen tören ile teslim aldı.