Managing consistent intake in finishers Managing consistent intake in finishers

Yem tüketiminde istikrar

Dengeli bir rasyonun tutarlı bir şekilde alınması, besi hayvanlarında optimal büyümenin ve çiftçiler için ekonomik verimliliğin temelini oluşturur. Üreticiler yemin lezzet ve sindirilebilirliği yanında kuru maddede bulunan anti besinsel faktörleri de göz önünde bulundurmalı ve hayvanların uzun vadeli sağlık ve performansını iyileştirmek için rumen pH değişikliklerini en aza indirmelidir.

Nasıl farkedilir?

Besi sığırlarında beslenme veya metabolik bozukluğun belirtileri arasında yem tüketiminin azalması, yem seçiminin artması ve çiğneme aktivitesinin azalması yer alır. Üreticileri, asidoz, karaciğer apsesi, şişkinlik ve aşırı durumlarda ani ölümle sonuçlanabilecek rumen ve kandaki düşük pH seviyelerinden kaçınmak için yem formülasyonları dikkatle izlemelidir.

Üretici üzerindeki etkisi

Yem tüketimindeki ve rumen pH'sındaki ciddi dalgalanmalar, hayvanın performansı, sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve bu da üretici için önemli üretim kaybına neden olur. Besi süresinin uzaması ve sağlıkla ilgili harcamalar nedeniyle daha yüksek üretim maliyetleri riskini en aza indirmek için beslemenin iyileştirilmesi gibi proaktif önlemlerin derhal uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

Sıkça Sorulan Sorular

Hayvanımızın kuru madde tüketimini nasıl optimize edebiliriz?

Yem tüketimindeki değişimler, besinlerin hayvanlar tarafından yeteri kadar alınamamasına ve besin madde emiliminin dalgalanmasına neden olur. Dikkatli beslenme yönetimi kuru madde tüketimini olumlu yönde etkileyebilir. Göz önünde bulundurulması gereken birkaç önemli faktör: şiddeti önlemek için her hayvan için yeterli yemlik alanı; günde 24 saat yeme erişim; her gün aynı saatte beslenme; beslenme bozukluklarını önlemek için rasyonda kademeli değişiklikler yapmak ve bitirme rasyonlarında yeterli kaba yem kullanımı.

Mineral yönetimi yem tüketimini nasıl destekler?

Besi rasyonlarında doğru iz mineral kaynağı, temel lipidlerin, vitaminlerin ve probiyotiklerin daha az oksidasyonu ile daha lezzetli ve besleyici yem sunar. Hayvanlara çinko, bakır ve manganez için iz mineral kaynağı olarak IntelliBond sağlamak, iltihaplanma ve oksidatif strese karşı doğal fizyolojik tepkilerini iyileştirir ve optimal yem tüketimi sağlar ve performansı destekler.