Brahman bulls eating at a feedlot in Brazil Brahman bulls eating at a feedlot in Brazil

Besi bitirme döneminde yem yönetim problemlerinin çözülmesi

Herhangi bir besi yerinin birincil amacı, sağlıklı hayvanlar tarafından tüketilen her 1 kg yemin en etkin şekilde ete dönüştürmesini sağlamaktır. Yem maliyetleri, üretim giderlerinin en önemli faktörlerinden biri olmaya devam ediyor ve büyükbaş hayvan besleme endüstrisindeki başarıda yüksek ortalama günlük canlı ağırlık kazancı ve yemden yararlanma oranındaki iyileşme oldukça büyük önem taşıyor. Tutarlı kuru madde alımı ve sürekli büyüme sağlayarak, sindirim bozukluklarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan üretim verimsizliklerini önlemeye yönelik sayısız stratejiyle çiftçileri destekliyoruz.

Alım tutarlılığı

Dengeli bir rasyonun tutarlı bir şekilde alınması, besi hayvanlarında optimal büyümenin ve çiftçiler için ekonomik verimliliğin temelini oluşturur. Kuru maddede lezzetliliği, bozunabilirliği ve beslenmeyi önleyici maddelerin varlığını göz önünde bulundurun ve hayvanların uzun vadeli sağlık ve performansını iyileştirmek için rumen pH değişikliklerini en aza indirin.

Daha fazlası

Besi sığırı üretimi ile ilgili tüm maliyetler içinde en büyüğü yem gideridir. Yemleme uygulamalarını izleyerek, yemden yararlanmayı iyileştirmenin ve tutarlı yem tüketimini arttırmanın yollarını belirleyerek üreticilerin karlılığını artırmalarına yardımcı olmaya kararlıyız