UYGULAMA & ÇÖZÜMLER

  • Nicel besleme çözümleri için hizmet ve modeller
  • Optimize yem değeri ve öngörülebilir performans

YEMDEN
YARARLANMA

  • Üretim verimliliği için yem katkıları
  • Emisyonların azaltılması

SAGLIK &
REFAH

  • Bağırsak sağlığının desteklenmesi
  • Beslenme çözümleri

 

 

LIFE

START

  • Genç hayvan yemi
  • Genç hayvanların hayatta kalma oranı ve gelecekteki performansı

Uygulama & Çözümler

NutriOpt: sayılarla besleme

NutriOpt, yem verimliliği ve uygulama çözümleri alanlarında Nutreco'nun 50 yıllık deneyimini ve yenilikçi yapısını birleştirmektedir. Değer zinciri içindeki finansal getirilerini maksimum hale getirmek amacıyla müşterilerin hem yem maliyetlerini hem de üretim sonuçlarını optimize etmesine olanak vererek bu alanlar arasındaki bilgiyi bir araya getirmektedir. NutriOpt, gerçek zamanlı analiz, modelleme ve hesaplama özelliği sayesinde; hayvan besleme, performans ve ilgili maliyetlerin optimize edilmesinde birbirini tamamlayan ve destekleyen bir dizi anahtar faktörlerden oluşmaktadır.

Yemden Yararlanma

Trouw AO-mix - doğal, özel formüle edilmiş antioksidan karışımlar

Hayvanların genel sağlığında antioksidanlar çok kritiktir. Doğurganlığın, yavruların hayatta kalmasının ve bağışıklık sistemi desteğinin optimize edilmesinde, ruminantlar ve monogastriklerin ihtiyaç duyduğu tüm korumayı sağlamaktadır.

Trouw AO-mixes, E vitamini gibi diğer antioksidanların yerine yemde %50 oranında kolaylıkla ve etkin olarak kullanılabilir. Beslenmedeki tüm antioksidanların daha iyi şekilde sindirilmesi ve olumlu etkilerinin hayvan sistemine daha geniş ölçüde dağılması için karışımlar dikkatlice oluşturulmuştur.

Sağlık & Refah

Reviva: yavrulama sonrası enerji artışı

Yavrulama öncesi bir kaç gün, ineğin vücudunda birçok değişiklik meydana gelir. Hormonal değişiklikler sebebiyle, vücut doğum yapmaya ve süt salgılamaya hazırlanır.

Doğum sonrasında, inek yüksek oranda kalsiyumu harekete geçirme ihtiyacı duyar. Bu süreç işlemediğinde, inekte süt humması olur. Bununla birlikte, yavrulama öncesi ve sonrasında, inek çok fazla beslenmez ve büyük miktarda sıvı ve elektrolit kaybeder. Bu durumun düzeltilmesi gerekir, aksi takdirde inek zayıf ve bitkin olur. Yavrulama sonrası Farm-O-San Reviva verilerek, ineğin doğum sonrasında çok çabuk şekilde eski haline kavuşması ve süt vermesi sağlanmaktadır.

Life Start

Life Start Yaşam Performansını Belirliyor

Yetiştiricilere, gelecekteki performansa yatırım yapmaları için, genç buzağıların ilerideki verimliliklerine önemli etkisi olan erken evrede optimize edilmiş besleme vasıtasıyla destek olmaya devam ediyoruz. Nutreco bu desteği, 'Life Start Yaşam Performansını belirliyor' konseptiyle gerçekleştirmektedir. Buzağılara normal rasyonlardaki düzeyden daha yüksek düzeyde süt ikame yemi verilmesi hayvanların daha sağlıklı yetiştirilmesini ve daha hızlı büyümesini sağlar.