Araştırma & Geliştirme Merkezleri

Agresearch, Kanada

Agresearch Çiftliği, 1992 yılından bu yana araştırma çalışmalarımızı yürüttüğümüz, Burford, Ontario’da 344 hektarlık araştırma merkezidir. Bu çiftlikte süt sığırları ve kanatlı hayvanlar için AR-GE  tesisi bulunmaktadır. Bu tesis, Kanada’daki en büyük özel AR-GE tesisi olup, Kuzey Amerika’nın da en büyük tesislerinden biridir. Araştırmacılarımız mükemmel tesisler ve en son teknolojilere erişebilme olanakları ile araştırma projelerini planlamakta ve uygulamaya koymaktadırlar. Ekiplerimiz; süt sığırları ve kanatlı hayvan araştırmaları konusunda ortalama 10 yıllık tecrübeye sahiptirler. Ayrıca, bu üç tür konusunda uzmanlığı olan  veterinerlerden destek alınmaktadır.

Gıda Araştırma Merkezi, İspanya

İspanya’daki Gıda Araştırma Merkezi; tavuk eti işleme teknolojileri, yeni kanatlı eti ürünleri ile yenilikçi ve sürdürülebilir ambalajlar geliştirmektedir. Gıda güvenliği önemli bir odak alanıdır. Araştırma ekibi; moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji ve in vitro deneyler konusunda uzmandır. Tesiste bir pilot et üretim tesisi, bir mutfak, denemeleri tatmak için bir panel odası ve bir laboratuvar bulunmaktadır.

İçerik Araştırma Merkezi, Hollanda

Nutreco İçerik Araştırma Merkezi’nde, yem için potansiyel olabilecek ham maddeler, içerikleri bakımından değerlendirilir. Araştırmacılar, bu ham maddelerin besleyici ve işlevsel özellikleri ile sürdürülebilir üretime, hayvan sağlığına ve ürün kalitesine katkılarını değerlendirir. Araştırma ekibi; sinerji yaratmak ve yenilikçi süreçlerimize yeni fikirler geliştirmek için, belli türler üzerinde uzmanlaşmış araştırma ekipleriyle birlikte çalışır. Nutreco araştırma laboratuvarı tüm araştırma ekiplerinin kullanımına açık olup, Q-PCR çalışmaları, moleküler biyoloji, immünoloji, in vitro deneyler ve sindirim modelleri çalışmalarına uygun olarak donatılmıştır.

Kanatlı Araştırma Merkezi, İspanya

Kanatlı Araştırma Merkezi, etkin ve sürdürülebilir besin madde kullanımı, üretim performansı, kanatlı ile tavşan sağlığı ve refahıyla ilgili uzman bir kadroya sahiptir. İspanya'da bulunan Kanatlı Araştırma Merkezi, broyler, broyler damızlık, yumurta tavuğu ve tavşanlar için tesislere sahip geniş bir araştırma merkezidir. Merkezde, fizyoloji ve sindirim çalışmalarına yönelik özel bir ünite ve farklı barınak sistemlerindeki hayvanlar için en uygun beslemeye yönelik tesisler bulunmaktadır. Yem araştırma tesisi, araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan yemleri sağlamakta ve laboratuvarda gerekli besin madde analizleri gerçekleştirilmektedir.

Ruminant Araştırma Merkezi, Hollanda

Ruminant Araştırma Merkezi; süt sığırları, besi sığırları ve buzağı beslenmesi konularında çalışma yapan uluslararası bilim insanlarından oluşmaktadır. Süt sığırları araştırma merkezimizde, yem tüketimi, süt verimi, besleme fizyolojisi ve sağlık üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Grubun içindeki ikinci bir çiftlikte de büyüme dönemindeki ruminantlar, besi ve süt sığırı buzağıları üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Burada, büyüme, yemden yararlanma oranı ve en önemlisi hayvan sağlığı ve gelişimine bakılarak süt ile besleme, sütten kesme ve büyütme çalışmaları yapılmaktadır. Deneysel imkânlar in vitro ve in situ modellerden oluşmaktadır. Ruminant araştırmaları, ürün ve kavram geliştirme üzerine yoğunlaşmıştır. Bir diğer önemli konu da, besleme modellerimiz için besleme süreçlerinin nicelleştirilmesidir. Tüm bu çalışmalar, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir süt ve besi sığırı üretimini daha da geliştirmeyi amaçlamaktadır.