Optimising lifetime daily yield Optimising lifetime daily yield

Ömür Boyu Günlük Verimi Optimize Etme

Ömür boyu günlük verim, ineğin yaşamının her günü için tüm süt üretiminin bir ölçüsüdür. Çiftçi için ekonomik performans açısından büyük önem taşıyan bu gösterge, hayvan yönetimi, refah, uzun ömür ve inek potansiyelini yansıtacaktır.

Nasıl farkedilir?

  • Düvelerin ilk buzağılaması çok geç olduğunda; sadece bu ineklerin toplam üretken günlerini etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda yaşamları boyunca üretim potansiyellerini de tehlikeye atacaktır.
  • Geç süt pikleri, kısa laktasyonlar ve düşük kalıcılık ile normal seviyelere uyum sağlamayan laktasyon eğrileri, beslenme yetersizliklerini ve yönetim sorunlarını yansıtır
  • Sürüdeki düşük laktasyon sayıları, beraberindeki yüksek metabolik hastalık prevalansı ve zayıf doğurganlık nedeniyle özellikle genç ineklerde yüksek istem dışı itlaf oranlarının sonucudur.

Çiftçi üzerindeki etkileri

Yaşam boyu düşük bir günlük verim, çiftliğin karlılığı üzerinde olumsuz bir etkisi olan kötü hayvan yönetiminin, verimsiz inek üretiminin ve tehlikeye atılan hayvan refahının bir göstergesidir.

Düşük yaşam boyu günlük verim, sürüdeki düşük uzun ömür ile eş anlamlıdır ve bu sadece çiftliğin karlılığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin çiftçilerin hayvan refahına ve çevre dostu üretime bağlılığına bağlılığına ilişkin güvenini de olumsuz etkiler.

Ömür boyu günlük verimi optimize etmeye yönelik teklifimiz

LifeStart

LifeStart

LifeStart Süt buzağıları için, yaşamın ilk haftalarında yüksek beslenme planlarını içeren beslenme programı, süt buzağılarının gelecekteki büyümesi ve organ gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve yaşamın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir performans ile sonuçlanır.

Daha fazlası

HealthyLife

HealthyLife

HealthyLife programı emzirmeye geçişe odaklanmaktadır. Çiftçilerin doğurganlığı artırarak, laktasyon başına süt verimini artırarak ve istem dışı itlafı azaltarak ineklerin yaşam boyu günlük verimini ve laktasyon sayısını artırmalarına yardımcı olan pratik, bilime dayalı bir programdır.

NutriOpt

NutriOpt

NutriOpt süt ürünleri modeli, optimal rumen fonksiyonunu sağlayan ve bir ineğin üretken potansiyelini sağlıklı bir şekilde ifade eden, beslenme ve geviş getiren hayvanlara özgü parametrelerin benzersiz bir kombinasyonunu sağlayan dinamik bir modeldir.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

HealthyLife mandıra araştırmaları, üretim seviyesi ile uzun ömür arasındaki dengeyi iyi yönetmenin, istem dışı itlafta güçlü bir azalmaya yol açtığını ve mandıra çiftliğinizde hem uzun ömürlülüğü hem de karlılığı artırdığını gösteriyor.

HealthyLife programımızı daha yakından tanıyın