Influencing cow milk production Influencing cow milk production

İnek sütü üretim performansını etkileyen faktörler

​Modern süt ineklerinin verimliliği son yıllarda önemli ölçüde artmıştır.

Trouw Nutrition, mevcut en son araştırmaları pratik uygulamalara çevirerek bu hayvanların zorlu beslenme gereksinimlerini karşılamaktadır. Süt hayvancılığını sürdürülebilir ve karlı bir şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz.

Nasıl farkedilir?

En son bilgilere dayanmayan yetersiz beslenme programları hayvan sağlığını, refahını ve performansını tehlikeye atabilir ve şu sonuçlara yol açabilir:

  • Yüksek itlaf oranları
  • Düşük üretim
  • Düşük besleme verimliliği
  • Yüksek finansal baskı
  • Zaman alıcı ve düşük kaliteli çiftlik hayatı

Çiftçi üzerindeki etkisi

Etkili bir şekilde yönetilen programlar ve ineğin fizyolojik değişikliklerini desteklemek için iyi dengelenmiş bir diyet, fonksiyonel uzun ömürlülüğü iyileştirecek ve yaşam boyu günlük verimini artıracaktır. Bu, bir ineğin sürdürülebilir ömür boyu performansına ve mali açıdan sağlıklı bir süt çiftliğine dönüşecektir.

İnek sütü üretim performansını etkilemeye yönelik teklifimiz

HealthyLife

HealthyLife

HealthyLife Programımız emzirmeye geçişe odaklanmaktadır. Bu pratik, bilime dayalı program, çiftçilerin doğurganlığı artırarak, laktasyon başına süt verimini artırarak ve istem dışı itlafı azaltarak daha fazla sayıda laktasyona yol açarak ineklerinin yaşam boyu günlük verimini artırmalarına yardımcı olur.

Etki iki yönlüdür: çiftliğin finansal performansının artması ve şimdi ve gelecekte sürdürülebilir süt üretimi.

NutriOpt

NutriOpt

Sağlıklı inekler için dengeli bir rasyon olan NutriOpt Dairy modeli, tüm gastrointestinal sistem boyunca gerçekleşen süreçlere dayalı olarak beslenme stratejinizi tanımlar. Bu dinamik model, optimal rumen fonksiyonunu sağlamak için beslenme ve geviş getiren hayvanlara özgü parametrelerin benzersiz bir kombinasyonunu sağlar.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Daha fazla detaylı bilgiye mi ihtiyacınız var?

HealthyLife süt ürünleri araştırmaları, üretim seviyesi ve uzun ömür arasındaki dengeyi etkin bir şekilde yönetme ihtiyacına işaret ediyor. Sonuç – istem dışı itlafta güçlü bir azalma – mandıra çiftliğinin ömrünü ve karlılığını artıracaktır.

HealthyLife programımızı daha yakından tanıyın