Producing high-quality raw materials starts with the crop Producing high-quality raw materials starts with the crop

Hammadde Hijyeni ve Kalitesi

Nakliye sırasında hijyenin sağlanması

Hammadde ticareti, dünya genelinde sürekli olarak yüksek kaliteli hammadde tedariki sağlamanın ayrılmaz bir parçasıdır. Yüksek proteinli ham maddeler enterobacteriaceae (Salmonella gibi) kontaminasyonu için risk altındadır. Taşıma koşulları, bu bakterilerin gelişmesi için mükemmel ortamı yaratır ve sonuçta güvenli ve yüksek kaliteli hammadde tedarik etme yeteneğini etkiler.

Numuneler genellikle hammaddeler menşe limanlarından ayrılırken analiz edilir ve sonuçlar malzeme denizde bir mavnadayken gelebilir. Salmonella için pozitif bir analiz sonucu olması durumunda, değerleri önemli ölçüde azalır ve nihai varış yerlerine devam etmelerine izin verilmeyebilir.

Salmonella testinin pozitif çıkması, yalnızca malzemelerin parasal değerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda şirketin pazardaki marka imajına da ciddi şekilde zarar verebilir. Hammadde kalitesinin daha fazla bozulmasını önlemek ve zararlı bakterileri azaltmak için limana varışta etkin bir arıtmanın uygulanması hayati önem taşımaktadır.

Küfler & raf ömrü

Küfler besinleri tüketerek hammaddelerin besin değerini ve lezzetini azaltır. Mısır, buğday ve arpa gibi malzemeler için besin değerinin ortalama %6 ila 7'si kaybolur. Silolarda veya diğer depolama tesislerinde nakliye ve uzun süreli depolama dahil olmak üzere birçok faktör kalıpların büyümesini etkiler. Küf oluşumu için en uygun ortam, gündüz ve gece boyunca doğal sıcaklık dalgalanmaları tarafından yaratılır ve tahıllardan gelen nemin buharlaşmasına ve depolama tesisinin duvarlarında ve tavanlarında ve ayrıca yemin üst tabakasında yoğunlaşmasına neden olur.

Ek olarak, küfler ham maddeleri dengesizleştirir ve silo veya depolama tesisi içindeki sıcaklığı yükselterek diğer potansiyel olarak zararlı mikroorganizmaların çoğalmasına izin verir. Küfler ayrıca hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek mikotoksinler de üretebilir. Yüksek kaliteli hammadde sağlamak için küf oluşumunun olumsuz etkileriyle mücadele etmek için etkili bir stratejiye ihtiyaç vardır.