Smooth dietary changes for growers Smooth dietary changes for growers

Yetiştiriciler için sorunsuz diyet değişiklikleri

Diyet değişiklikleri ve stres yönetimi için yumuşak bir geçiş programı ile gelen sığırlarınız için sağlıklı ve üretken bir gelecek sağlayın. Başarılı bir alım periyodu, hayvanın genel sağlığı için kritik öneme sahiptir ve yetiştiricilerin besleme periyodu boyunca hedef alımları ve büyüme oranlarını korumalarına yardımcı olur.

Nasıl farkedilir?

Bir yetiştiricinin diyetindeki ani değişiklikler, kuru madde alımının azalmasına, daha az ruminasyona, değişmiş gübreye ve geçişten sonraki günlerde genel olarak düşük performansa neden olabilir.

Sıkça sorulan sorular

Sorunsuz rasyon değişiklikleri sağlamak neden önemlidir?

Rasyonların bileşimindeki ani değişimler, fermantasyon ve asit yükü üretiminde değişikliklere neden olabilir ve hayvanda beslenme bozuklukları olasılığını artırabilir. Bu bozukluklar hayvanın genel sağlığını etkiler, büyümesini ve ciddi vakalarda yaşamını riske atar.

Etkili bir rasyon değişikliğinde mineral yönetimi nasıl bir rol oynar?

Uygun eser mineral takviyesi, bir rasyont geçişinin zorlukları sırasında bir hayvanın stresini önemli ölçüde azaltabilir. İstikrarlı bir eser mineral kaynağı sağlamak için IntelliBond'u büyüyen diyetlere dahil etmenizi öneririz. Bunlar daha fazla tercihli alıma yardımcı olabilir, geviş getiren kuru maddeyi ve lif sindirilebilirliğini iyileştirebilir ve daha yüksek metal biyoyararlanımı sunabilir.