IntelliBond®

Akıllı mineraller, akıllı beslenme, akıllı karar

İz mineraller, uygun bağışıklık fonksiyonu, üreme ve büyüme için gerekli olan biyolojik fonksiyonları destekler. Sığırlarda kullanılan kaba yemlerde ve diğer yemlerde bulunurlar, ancak hayvanın ihtiyaçlarını karşılamak için genellikle takviye gerekir. Kararlılık ve dolayısıyla eser mineral kaynağının mevcudiyeti çok farklıdır. Geleneksel olarak mineraller organik veya inorganik olarak kategorize edilmiştir, ancak hidroksi eser mineraller olarak bilinen yeni tanımlanmış bir eser mineral kategorisidir.

Selko® IntelliBond® hayvan yemlerinde kullanılan ilk hidroksi eser mineral serisidir IntelliBond'un hayvanlar için etkili bir bakır, çinko ve manganez kaynağı olduğu kanıtlanmıştır. IntelliBond'un nötr pH'daki düşük çözünürlüğü, yem/ön karışımda ve üst gastrointestinal sistemde daha az etkileşime neden olur. Bu, hayvanın en çok ihtiyaç duyduğu yerde kullanabileceği daha fazla metal olduğu anlamına gelir. Özel OptiSize® parçacık teknolojisi, tek tip parçacıklar oluşturarak IntelliBond'u nem çekmez hale getirir.

 

Marka

Selko IntelliBond, kümes hayvanları, süt sığırları, besi sığırları, atlar, evcil hayvanlar, balıklar ve kabuklu hayvanlarda iz mineral takviyesi kaynağı olarak besinsel yem katkı maddesi olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 

 

product-image

Yararları

  • Yüksek stabilite
  • Yüksek lezzetlilik
  • Düşük çözünürlük
  • Yüksek sindirilebilirlik
  • Yüksek biyoyararlanım

Özellikler

  • Patentli OptiSize® parçacık teknolojisi
  • Hidroksi eser mineral kaynağı
  • Çinko, Bakır ve Manganez Kaynağı

IntelliBond'un Hikayesi

ABD'de geliştirilen Selko IntelliBond'un başarısı 20 yılı aşkın bir süredir büyüyor. Şimdi Trouw Nutrition'ın yem katkı maddeleri portföyüne entegre olarak, müşterilerimize hayvanlar için yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunarak küresel trendleri ele alma çabalarımızın bir parçasıdır.