Kullanım Şartları

1. Genel

1.1. Bu web sitesi ("Web Sitesi") size Nutreco N.V., Stationsstraat 77, 3811 MH, Amersfoort, Hollanda ("Nutreco") veya bağlı kuruluşları tarafından sunulmaktadır.

1.2. Aşağıdaki kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”), bu Web Sitesinde yer alan veya bu Web Sitesinde bulunan bilgi ve veriler ("İçerik") dahil olmak üzere Web Sitesine erişiminizi ve kullanımınızı yönetir. Belirli veriler veya bilgiler için belirli şartlar ve koşullar geçerli olabilir. Bu özel hüküm ve koşullar, Nutreco tarafından açıkça belirtilen ölçüde veya bunlara ek olabilir veya bu Kullanım Koşullarının yerine geçebilir.

1.3. Web Sitesine erişerek veya Web Sitesini kullanarak, Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve yasal olarak bağlayıcı olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesine erişmemeli veya Web Sitesini kullanmamalısınız.

1.4. Nutreco, Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda size haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar. Nutreco, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden haber vermeksizin Web Sitesine ve/veya İçeriğe erişimi durdurma, değişiklik yapma veya erişimi reddetme hakkını saklı tutar.

1.5. Kullanım Koşullarının basılı bir kopyasını almak istiyorsanız, lütfen corpcomm@nutreco.com adresine adresinizi içeren bir e-posta gönderin. Kullanım Koşulları ayrıca Nutreco'nun Stationsstraat 77, 3811 MH, Amersfoort, Hollanda adresindeki ofislerinde de incelenebilir.

2. Sorumluluk reddi ve kullanım sınırlaması.

2.1. Web Sitesindeki tüm İçerik, herhangi bir garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Nutreco ve bağlı kuruluşları, bağlı kuruluşları, ortakları ve lisans verenleri, Web Sitesinin kesintisiz, güvenli veya hatasız olacağına veya İçeriğin doğru olacağına dair beyanlar veya garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü beyan veya garantiyi açıkça reddeder, eksiksiz, güvenilir veya başka bir şekilde herhangi bir gereksinimi karşılayın.

2.2. Bu Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir İçeriği elde etmek, kendi takdirinize ve riskinize bağlı olarak yapılır. Nutreco'nun doğrudan kasıtlı suistimalinden veya ağır ihmalinden kaynaklanmadığı sürece, bu tür İçerikten kaynaklanan bilgisayar sisteminiz veya veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarardan yalnızca siz sorumlusunuz.

2.3. Aksi belirtilmedikçe, tüm İçerik kişisel kullanımınız içindir. Nutreco'nun yazılı izni olmadan Web Sitemizden elde edilen herhangi bir İçeriği değiştiremez, kopyalayamaz, dağıtamaz, iletemez, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, lisanslayamaz, türev çalışmalar oluşturamaz, aktaramaz veya satamazsınız.

3. Fikri mülkiyet

3.1. İçerikte ve/veya Web Sitesinde ve bunların seçimi ve düzenlenmesinde herhangi bir telif hakkı, ticari marka ve veri tabanı hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları Nutreco'ya, bağlı kuruluşlarına, yan kuruluşlarına ve/veya ortaklarına veya lisans verenlerine aittir. İçeriğin veya Web Sitesinin burada açıkça verilmeyen tüm hakları saklıdır.

4. Üçüncü şahıs sitelerine bağlantılar

4.1. Bu Web Sitesi, üçüncü şahıslara ait sitelere köprüler içerebilir. Nutreco'nun bu bağlantılı siteler üzerinde hiçbir kontrolü yoktur, bu tür sitelerin içeriğinden sorumlu değildir ve bu tür sitelerin doğruluğu konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu tür sitelere bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve bunlara riski size ait olmak üzere erişmektesiniz. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, böyle bir sitenin Nutreco tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bağlantılı bir siteyi ziyaret ettiğinizde, söz konusu bağlantılı siteyi yöneten kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını okumalısınız.

5. Müşteri portalı

5.1. Bu Kullanım Koşulları, Nutreco tarafından size sunulan müşteri portalının ("Portal") erişimi ve kullanımı için de geçerlidir. Bu amaçla, bu Kullanım Koşullarında kullanıldığında "Web Sitesi" terimi Portal'ı da içerir (bağlam aksini gerektirmedikçe). Ayrıca, bu Madde 5 uygulanacaktır.

5.2. Portalın ve İçeriğinin erişimi ve kullanımı ile ilgili risk ve sorumluluk size aittir.

5.3. Portaldan, alıcısı olmadığınız herhangi bir İçeriğin alınması durumunda, lütfen derhal bize haber verin ve bu İçeriği sisteminizden silin.

6. Gizlilik

6.1. Web Sitesi aracılığıyla veya Web Sitesi ile bağlantılı olarak sağlanan veya toplanan kişisel bilgiler yalnızca Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanılacaktır.

7. Sorumluluk

7.1. Nutreco veya herhangi bir yan kuruluşu, bağlı kuruluşu, ortakları veya lisans verenleri, Web Sitesi veya İçeriğin erişiminden veya kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak, sözleşme veya herhangi bir haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. , bu tür zararların doğrudan Nutreco'nun kasıtlı suiistimali veya ağır ihmalinden kaynaklanmadığı durumlar hariç.

İkamet ettiğiniz ülke, Kullanım Koşullarında belirtilen sorumluluk muafiyetlerine veya sınırlamalarına veya herhangi bir garanti reddine izin vermiyorsa, bu tür istisnalar, sınırlamalar veya sorumluluk reddi beyanları, geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde sınırlı olacaktır.

8. Geçerli yasa ve yargı yetkisi

8.1. Kullanım Koşulları ve bunlarla bağlantılı herhangi bir anlaşmazlık, Hollanda yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Kullanım Koşullarından veya bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir anlaşmazlık, iddia veya dava nedeni, geçerli yasanın işleyişi tarafından aksi belirtilmedikçe, Amsterdam'daki yetkili mahkemelerin yargı yetkisine tabi olacaktır.

9. Bölünebilirlik

Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine, orijinal hükmün amacına en yakın geçerli, uygulanabilir bir hüküm getirilecek ve kalan hükümler uygulanacaktır.