My NutriOpt My NutriOpt

Trouw Nutrition, yem analiz portalı MyNutriOpt ile hayvanların kaliteli beslenmesine odaklanırken sektöre zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor

 

 

2021

Yem ham maddeleri içerisinde pek çok değişken bulunuyor. Bu değişkenler, doğru bir analiz sürecinden geçmediğinde hayvan sağlığı için tehdit oluşturabiliyor. Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition, yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz eden modüler hassas besleme sistemi NutriOpt’un ardından hayata geçirdiği dijital platformu MyNutriOpt ile kaliteli yem formülasyonları yapılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca sektörün maliyetlerini düşürmeye, yaşanan yem israfını önlemeye ve zamandan tasarruf edilmesine de yardımcı oluyor. Sistem aracılığıyla analiz, izleme ve yem yönetimi verilerini tek bir yerde birleştirdiklerini söyleyen Trouw Nutrition Türkiye NutriOpt Dijital Servisler Satış Müdürü Merve Kılıç, inovatif bir çözüm olarak hayata geçirdikleri MyNutriOpt ile yem sektöründe dijital bir dönem başlattıklarının altını çiziyor.

 

 

30.06.2021

İçerisinde pek çok değişken bulunan yem ham maddelerinin doğru analiz edilmesi, hayvanların kaliteli bir şekilde beslemesine olanak sağlıyor. Bu noktada gerçek zamanlı analiz, modelleme ve hesaplama becerileri ışığında inovatif teknolojiler geliştiren Trouw Nutrition, yem ve ham maddelerin içeriğini dakikalar içinde analiz edebilen modüler hassas besleme sistemi NutriOpt’un çözüm ve hizmetlerini şimdi de dijitalin gücüyle birleştiriyor. Gelişmiş yem yönetimine izin veren MyNutriOpt çevrimiçi platformu aracılığıyla hayvan besleme uzmanları, kalite kontrol denetçileri ve yem yöneticileri tüm kararlarını gerçek zamanlı veriye dayalı şekilde alarak çok daha yüksek verim elde ediyor.

 

Hayvan beslemede dijital dönem: MyNutriOpt

Yem üretiminin ve diyetlerin formüle edilmesi anında verilen her kararın hayvan performansı ve kar miktarları üzerinde hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Trouw Nutrition Türkiye NutriOpt Dijital Servisler Satış Müdürü Merve Kılıç, sistemle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yem ham maddelerinin tam bileşimini belirlemek, besin içeriğinin doğru ve hızlı bir şekilde analiz edilmesini sağlamak, bu besinleri hayvanların ihtiyaçlarıyla optimum düzeyde eşleştirmek amacıyla kullanıcılarımıza modüler hassas besleme sistemimiz olan NutriOpt’u sunduk. Böylelikle farklı hayvan türlerine yönelik yem ve ham maddelerin besin içeriklerinin laboratuvara gönderilmesine gerek kalmadan yerinde hızla analiz edilebilmesini sağladık. Şimdi de uzun yıllar süren araştırmalarımız, yoğun AR-GE çalışmalarımız ve dünyanın dört bir yanındaki iş ortaklarımız ile yaptığımız iş birlikleri neticesinde hayata geçirdiğimiz MyNutriOpt ile yem kalitesinin, hayvan performansının ve iş süreçlerinin iyileştirilmesine destek oluyoruz. MyNutriOpt aracılığıyla artık yem profesyonelleri kararlarını gerçek zamanlı verilerin ışığında alabiliyor, uzun vadeli stratejilerini de yine bu veriler doğrultusunda planlayabiliyor. Dünyanın hayvan besleme uzmanı Trouw Nutrition olarak sektörümüzün iş süreçlerine büyük fayda sağlayacağını düşündüğümüz bu sistemi daha çok çiftliğe ulaştırarak onların iş süreçlerini mükemmelleştirmelerine tanık olmak istiyoruz. Bu benzersiz portal ile hayvan yemi sektörünün hızla dijitalleşmesi ve çok daha verimli hale gelmesine katkı sunma noktasında öncü olmayı hedefliyoruz.”

 

Sistem sektörün tüm paydaşları için hatasız bir süreç yönetimi sağlıyor

MyNutriOpt’un hayvan besleme uzmanları, kalite kontrol denetçileri, yöneticiler ve entegratörlere sağladığı faydalara değinen Merve Kılıç, “MyNutriOpt, hayvan besleme uzmanlarının farklı yazılım programları veya elektronik tablolar kullanarak topladığı yem verilerini tek bir platform üzerinde hatasız bir biçimde işlemesine ve NutriOpt beslenme profili hizmeti aracılığıyla doğru besin profillerini hesaplamasına olanak sağlıyor. Yem fabrikalarının yöneticileri ve entegratörler, ilgili tüm besleme verilerini tek bir yerde inceleyerek işletmeye dair üretim, yem kalitesi ve iade talepleri konularında daha doğru verilere ulaşıyor. Bu yaklaşım yöneticilerin daha doğru stratejiler planlayabilmesine, pazar değişkenlerine daha hızlı yanıt verebilmesine ve çiftlikler için daha kaliteli yemler üretebilmesine yardımcı oluyor. Ham madde kalitesi için standartları kolayca belirleyebilecek ve değerler kalite standartlarından farklı olduğunda bunu algılayabilecek şekilde donatılan platform, kalite kontrol süreçlerini de mükemmelleştiriyor. MyNutriOpt’un farklı numunelerden topladığı besin değerlerini otomatik olarak saklaması, ham maddeler ve bitmiş yem üzerinde tutarlı kontrolü desteklemek ve pazar ihtiyaçlarını karşılayacak stratejileri doğru belirlemek adına çok önemli bir rol üstleniyor.” dedi.