2021
04.12.2021

Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Çiftlik Kanalı Teknik Müdürü Murat Baykan, ineklerde buzağı döneminden başlayarak süt üretim performansını artıran faktörleri açıkladı.

Yetersiz besleme programları inekler başta olmak üzere tüm ruminant hayvanlarda hayvan sağlığını, refahını ve performansını tehlikeye atarak, yüksek itlaf oranları, düşük verimlilik, yüksek finansal baskı, zaman kaybı ve kalitesiz çiftlik hayatına yol açıyor. Bu noktada ineklerin beslenme ve yönetim ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayan çiftçiler, sürünün süt üretim performansını yükselterek verimli ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. Etkili bir şekilde uygulanan yönetim programlarının ve ineğin fizyolojik değişikliklerini desteklemek için iyi dengelenmiş bir diyetin, fonksiyonel uzun ömürlülüğü iyileştirdiğini ve yaşam boyu günlük verimini artırdığını belirten Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Çiftlik Kanalı Teknik Müdürü Murat Baykan, bu sayede bir ineğin performansının ömür boyu sürdürülebilir olacağına dikkat çekti.  

Modern süt ineklerinin verimliliği son yıllarda önemli ölçüde artsa da ömür boyu sürdürülebilir performans ve verimlilik için doğru besleme programı büyük önem taşıyor. Bu noktada ineklerin beslenmesini ve yönetim sürecini doğru şekilde karşılayan çiftçilerin, sürünün süt üretim performansını yükselterek verimli ve uzun ömürlü olmalarını sağladıklarını belirten Trouw Nutrition Türkiye Ruminant Çiftlik Kanalı Teknik Müdürü Murat Baykan, ineklerde süt üretim performansını artıran faktörleri sıraladı.

Yetersiz besleme programları düşük üretim ve verimsizliğe yol açıyor

Yetersiz besleme programları inekler başta olmak üzere tüm ruminant hayvanlarda hayvan sağlığını, refahını ve performansını tehlikeye atarak yüksek itlaf oranları, düşük verimlilik, yüksek finansal baskı, zaman kaybı ve kalitesiz çiftlik hayatına yol açıyor. Bu noktada etkili bir şekilde uygulanan yönetim programlarının ve ineğin fizyolojik değişikliklerini desteklemek için iyi dengelenmiş bir diyetin, fonksiyonel uzun ömürlülüğü iyileştirdiğini ve yaşam boyu günlük verimini (Lifetime Daily Yield-LDY) artırdığını belirten Murat Baykan, “Ömür boyu günlük verimi optimize etmek için üç faktöre dikkat etmek gerekir. İlk buzağılama yaşı, tercihen bir ineğin yaşamının 22. ve 24. ayı arasında olmalıdır. Düvelerin ilk buzağılaması çok geç olduğunda; sadece bu ineklerin toplam üretken günlerini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda yaşam boyu günlük verim potansiyellerini de tehlikeye atar. Süt üretimi, aşırı metabolik stres olmadan, süt ineğinin laktasyon durumuna adaptasyonunu desteklemelidir. Geç süt pikleri, kısa veya uzun laktasyonlar ve düşük laktasyon ömrü ile normal seviyelere uyum sağlamayan laktasyon eğrileri, beslenme yetersizliklerini ve yönetim sorunlarını yansıtır. Sağılan gün sayısı ilk 100 gün boyunca mecburi kesim oranları oranları azaltılmalıdır. Yüksek metabolik hastalık prevelansı, düşük döl verimi, yüksek mecburi kesim oranları görülmesi gibi faktörler, sürünün laktasyon sayısı ortalamasının düşmesine neden olur.” şeklinde konuştu.

“Düşük günlük verim tüketicilerin çiftliklere olan güvenini de sarsar"

Yaşam boyu günlük verimin düşük olmasının; çiftliğin karlılığı üzerinde olumsuz etkisi olan kötü hayvan yönetiminin, verimsiz inek üretiminin ve kötü yönetilen hayvan refahının bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Baykan, “Yaşam boyu günlük verimin düşük olması, sadece çiftliğin karlılığını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda tüketicilerin çiftliğin hayvan refahına ve çevre dostu üretime bağlılığına ilişkin güvenini de olumsuz etkiler. Bir ineğin besin alımını yönetmek için iyi koruma uygulamaları ve mikotoksin kolonizasyonunu önleyerek yüksek kaliteli silaj ile öngörülebilir kuru madde alımı sağlanmalıdır. Hammadde ve stok yönetimine dikkat edilmeli, silolarda kızışma takibi yapılmalı ve kızışmayı önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Rasyonun hazırlanması sırasında, iyi bir karıştırma sırası ve zamanı ayarlanmalı, sonrasında hayvanların tüketim alışkanlıkları düzenli olarak takip edilmelidir.” dedi.

 

Trouw Nutrition ömür boyu günlük verime yönelik çalışmalar yapıyor

Trouw Nutrition’ın LifeStart ve HealthyLife programlarının yanı sıra NutriOpt Dairy modeliyle ömür boyu günlük verime yönelik çalışmalar yaptığını belirten Baykan, “LifeStart konsepti ile çiftlik hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyoruz. LifeStart’ın süt buzağılarına yönelik yaşamlarının ilk haftalarına özel besleme programı, buzağıların ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir performans göstermelerine destek oluyor. HealthyLife ise laktasyona geçişe odaklanan; doğurganlığı ve laktasyon başına süt verimini artıran bir programımız. NutriOpt Dairy modelimizde ise, optimal rumen fonksiyonunu sağlayan ve bir ineğin üretken potansiyelini sağlıklı bir şekilde ifade eden, ruminant hayvanlara özgü besleme parametrelerin benzersiz bir kombinasyonunu sağlıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Daha fazla bilgi için bize ulaşın