2022

Broyler çiftliklerinde üretim karlılığını artırmanın püf noktaları

Büyümeye dönüşen optimum besin alımını sağlamak broyler performansının iyileştirilmesinde büyük önem taşıyor

03.02.2022

Broylerlerın büyüme hızı ve yem verimliliği, genetiğindeki büyük ilerlemeler sayesinde yıllar içinde oldukça iyileştirildi. Bu gelişim beraberinde tavukların stresörlere karşı çok daha hassas duruma gelmelerine sebep oldu. Broyler etine olan yoğun talep, yem fiyatlarındaki artış ve artan tüketici bilinci, üreticileri en verimli şekilde beslemeyle optimum performansta ve ekonomik olarak üretim yapma yollarını aramaya teşvik ediyor. Broyler sürülerinde optimum performansın uygun biyogüvenlik uygulamaları, personel eğitimi, kuluçka yönetimi, su, yem ve altlık yönetimi dahil olmak üzere kanatlı performansını ve sağlığı doğrudan etkileyen tüm unsurlara odaklanarak sağlanabileceğini açıklayan Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Teknik Müdürü Dr. Gülsüm Koyuncu, üretim karlılığını geliştirerek performansı iyileştirmenin mümkün olduğunu anlattı.

 

Hayvan yemini oluşturan bileşenler ve taze su beraberinde bir tavuğun büyümesi, üremesi ve sağlığı için gerekli olan yakıtı sağlıyor. Tavuklar böylece yemi hızlı ve verimli bir şekilde faydalı besinlere dönüştürüyor. Diğer çiftlik hayvanları ile karşılaştırıldığında çevresel etkilerin tavuklar üzerinde doğurabileceği negatif durumlar minimize edilmiş olsa da yüksek verimlilik oranları için iyi yetiştirme koşulları, sağlam yönetim uygulamaları ve optimum besleme gerektiğini ifade eden Trouw Nutrition Türkiye Kanatlı Teknik Müdürü Dr. Gülsüm Koyuncu, bu noktada üretim karlılığını geliştirerek performansı iyileştirmenin püf noktalarını açıkladı.

 

Suyun kalitesi ve yönetimi verimliliği etkiliyor

Su, tüm canlılar gibi kanatlılar için de yaşamın esansiyel parçasını oluşturuyor. Ancak en çok tüketilen besin olsa da bir o kadar ihmal ediliyor. Suyun kalitesinin ve yönetiminin hem sağlık hem de verimlilik açısından büyük önem taşıdığını açıklayan Dr. Gülsüm Koyuncu, “Su; besinlerin taşınması, sindirimi ve atık ürün bertarafının yanı sıra vücut sıcaklığının düzenlenmesinde önemli rol oynuyor. Su yoksunluğunda tavukların büyümesinde ve verimliliğinde gerilemeler yaşanıyor. Bu noktada insanların tüketimine uygun kalitede suyun kanatlı hayvanlara da temini gerekiyor. Su kalitesinin doğru yönetimi bağırsak sağlığının korunması için de kritik önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

 

Kaliteli yem kritik önem taşıyor

Verimlilik ve sağlık için yemin kalitesinin de oldukça önemli olduğunu belirten Koyuncu, “Kanatlı hayvanların besin gereksinimi; genetik, yaş, cinsiyet, üretim dönemi, kümes şartları ve sağlık durumu gibi pek çok etmene bağlıdır. Bu doğrultuda yem tüketimi ve dönüşüm oranı dikkate alınması gereken iki parametre olarak karşımıza çıkıyor. Çevresel şartlar, yem bileşenleri, yemin besin değeri, yemin formu ve sunumu gibi pek çok faktörün bu parametrelere etkileri mevcut. Tavuğu genetiğine, dönemine ve çevresel koşullara uygun olarak doğru miktarda besinle beslemek üretimi optimize etmek için çok önemli. Bu beslemenin ise ölçümlemelere dayandırılması gerekiyor. Düzenli yapılan ham madde ve yem besin analizleri, partikül boyutu ölçümlemeleri ile yemden yararlanma optimize edilmeye çalışılabilir. Yanı sıra yem hijyen ve güvenliği de hayvan sağlığının korunmasında büyük rol oynuyor. Bu noktada öncelikle ham madde, yem ve sistemlerimizde bulaşanlar ile ilgili durumu belirleyerek doğru noktalara yapılacak doğru müdahaleler başarı için kaçınılmaz adımlar olarak öne çıkıyor” dedi.

 

Maliyet, zaman ve performans kayıplarının önüne geçmek mümkün

Kanatlı hayvanlara tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiş kaliteli ve güvenli bir yem verilmesi gerektiğini belirten Koyuncu; “Yemin etkin sindirimi bağışıklık sistemi ile yakın ve güçlü ilişkisi bulunan sindirim sistemi sağlığının korunması açısından da önem taşıyor. Bu noktada taşlık gelişiminden bağırsak mikrobiyotasının dengesinin korunmasına kadar pek çok parametre takip edilerek gerekli zamanlarda uygun müdahalelerle desteklenmesi gerekiyor. Hayvan vücudunda besin maddelerinin dağılımı; yaşama payı, üreme, büyüme ve sağlık gibi ana başlıklara göre gerçekleşiyor. Hastalık veya stres durumlarında bu dağılım normal seyrinden çıkarak büyüme ve üremenin azaltılması pahasına yeniden organize ediliyor. Bu noktada büyümeye dönüşen maksimum besleme için hayvan sağlığı, stres durumu ve bağışıklık sistemi kritik önem taşıyor. Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken biyogüvenlik, aşılamalar, yönetimsel iyileştirmeler ve bağışıklık sisteminin gelişimi olumsuzluğa neden olabilecek pek çok etmene karşı koruyucu görev üstleniyor. Böylece ekstra maliyet, zaman ve performans kayıplarının önüne geçerek üretim karlılığı sağlanıyor.” diyerek sözlerini tamamladı.