Süt ve besi sığırı işletmelerinde TMR yönetimi, takibi ve izlenmesi, hayvanların sağlık ve verimine önemli ölçüde etki eder. TMR hazırlanması esnasında uygulanan prodesür ve formülasyon, hayvanların verim ve sağlığına olumlu yönde etki edebileceği gibi TMR hazırlanması esnasında yapılan hatalar hayvanlarda metabolik problemlerin şekillenmesine ve bu metabolik problemlerin neden olacağı verim kayıplarına neden olur.

TMR Yönetimi, farklı elek çaplarına sahip 5 farklı elekten oluşan “Penn State Shaker Box” ile, süt veya besi işletmelerinde hazırlanan TMR formülasyonun; karıştırma süresi, kaba/kesif yem oranı, kullanılan karıştırıcının uygunluğu, kaba yemin partikül büyüklüğü, TMR içerisindeki kaba ve ince partiküllerin dağılımı ve dağıtım süresi gibi kritik kontrol noktalarının analiz edilerek raporlanması esasına dayanır.