Fylax Forte HC, hayvan yemlerinde, özellikle pelet yemlerde, nem optimizasyonunu sağlayan, yemlerdeki küfün gelişimini durduran, içerisindeki sürfaktan ve kayganlaştırıcı ajanlar sayesinde, yemdeki serbest suyu bağlayarak, pelet kalite ve kapasitesinde de artış sağlayan, enerji tasarrufu sağlayan ekonomik getirisi ispatlanmış likit formda bir üründür.

Dozatron, Fylax Horte HC'nin yem fabrikalarında etkin kullanımının ve dozajlanmasının sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistemde Fylax Forte HC, önce  belirli bir miktarda su ile dozajlandıktan sonra yem fabrikalarında miksere belirli noktalardan nozullar vasıtasıyla %1-2 oranında Fylax+su karışımının kısa bir sürede yeme püskürtülerek, homojen bir karışım sağlanır.

Yemdeki nem kaybının ve küflerin önlenmesi, pelet kalitesinde iyileşme, pelet kapasitesinde artış, dolayısıyla işletmede elektrik tasarrufu sağlayan Fylax Forte HC ürünümüzü en az bir veya iki yıl süre ile kullanmayı düşünen müşterilerimize, gelişmiş Fylax likit dozajlama sistemini bedelsiz olarak kurmaktayız. Ürünümüzün satışının yanında, likit dozajlama sistemini de kurarak, tam paket hizmet vermekteyiz.