Ekipman tasarım desteği: Bu servis ile Rhodimet AT 88 likit sistem kurulumu için gerekli ekipmanlar, mevcut yem fabrikası şartlarına uygun olarak tasarlanır ve hayata geçirilir. Adisseo ayrıca kurulumu yapılacak olan likit sistem için gerekli olan tüm ekipmanların en ekonomik şekilde tedariği konusunda da destek olacaktır. Proje yönetim süreci, Adisseo tarafından belirlenecek bir uzman tarafından tasarlanabileceği gibi, müşterinin istediği yerel bir firma tarafından da yapılabilecektir.

Kurulacak olan yeni sistem ile Rhodimet AT 88’in yem içerisinde çok daha homojen karışması sağlanacak ve aynı zamanda kullanım etkinliği artacaktır. Çalışan personel ve çevre için daha güvenilir bir ortam sağlanacaktır.

Finansal destek: Bu servis ile Adisseo, bir satın alma anlaşması karşılığında likit metiyonin dozaj sistemi finansmanına katkı sağlayacaktır. Ekipmanların siparişi ve ödemeleri tarafınızdan, ekipmanların kurulumu ve hayata geçirilmesi firmanın talebine göre Adisseo veya firma tarafından yapılacaktır.

Formülasyon desteği: Bu servis ile Adisseo, en ekonomik ve güvenilir formülasyon çözümü için gerekli bilimsel makale ve teknik desteği sağlar.

 

Operasyonel destek: Adisseo ekipman kurulumunda bağımsız hareket etmenizi de sağlayabilir.

Bağımsız hareket etmek nedir?
Ekipmanlarınızı her gün düzenli olarak kontrol edebilirsiniz.
En yüksek performans için ekipmalarınızın bakımını düzenli olarak yapabilirsiniz.
Personel güvenliği için Rhodimet AT 88 idaresini daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.

Adisseo, işletmenizdeki üretim personeli ve teknik personele ekipmanların yönetimi ve bakımı ile ilgili gerekli eğitimleri verir.

Ekipman kontrol desteği: İlk olarak ekipmanlar devreye girer. Sonrasında Adisseo, Mikser Profil Testi konusunda teknik personeli destekler. Mikser Profil Testi  Rhodimet AT 88’in yem içerisindeki homojenitesinin ve kullanım etkinliğinin belirlenmesi esasına dayanan ve Adisseo tarafından geliştirilmiş bir test metodudur.

Montaj ve bakım desteği: Adisseo bu servis ile Rhodimet AT 88 likit sistem montaj ve bakımı konusunda destek sağlamaktadır. Bu hizmet, satın alma anlaşması karşılığında finansal destek ve ekipman desteğinin yanında verilebilir.

Kalite kontrol sistemi: Adisseo, Rhodimet AT 88’in yem içerisine doğru bir şekilde dozajlandığından emin olmak için kalite kontrol planı çerçevesinde size bazı yöntemler sunar.

Kalite kontrol planı kapsamı:

Homojenite ve Rhodimet AT 88 yararlanım oranını değerlendirmek için yıllık Mikser Profil Testi.
Kalite kontrol planı kapsamında çeşitli numuneler aylık olarak yapılacak düzenli  analizler ile yemin gerçek metiyonin içeriği ile yemde beklenen metiyonin miktarı kontrol edilir.

Tedarik zinciri hizmetleri: Adisseo elinde bulunan zincir hizmetleri ile Rhodimet AT 88’in tedariğini güven altına alır ve stok yönetimini kolaylaştırır.

Zincir hizmetler:
Servis anlaşması: Gereksinimlerinize göre Adisseo ile bir servis anlaşması yapılır.
Accutrack teknoloji: Accutrack teknoloji siparişlerin zamanında teslimine ve yönetimine olanak sağlar.

Bakım servisi: İşletmenin özel durumları göz önünde bulundurularak üç düzeyde bakım servisi verilir.
    Bakım düzeyi 1: Yılda bir kez koruyucu bakım hizmeti
    Bakım düzeyi 2: Bakım düzeyi 1 + ücretsiz yedek parça tedariği
    Bakım düzeyi 3: Bakım düzeyi 2 + kalıcı yedek parça stoğu