Maxcare

Maxcare

 Hayvan beslemede maksimum katkı !

Çiftlik ve Kümes hayvanlarınızın hedeflenen günlük canlı ağırlık kazancına ulaşmasını sağlar. Yüksek verim, etkin performans ve karlı bir üretim dönemi için ihtiyaç duyulan tüm vitamin, mineral ve iz mineralleri içerir. Küçük ve büyük çiftçiler için iyi bir gelir elde etmesini sağlayacak sağlıklı ve yüksek performanslı hayvanlar yetiştirmeyi hedefler.

MaxCare, yem ve yem üretim maliyetlerini en aza indirirken, yüksek kalitede dengeli beslenme için güvenilir üründür. Çiftlik hayvanları için gerekli tüm mikro malzemeleri tek bir üründe sağlar. MaxCare kullanırken ayrıca mikro bileşene ihtiyaç duymazsınız. Böylece dozajlama hatalarına ve hatalı homojenliğe engel olur. Maxcare tüm mikro malzemeleri tek bir üründe mükemmel bir denge içinde bir araya getirir dolayısyla üretilen yemin kalitesini artırır. Bu da daha az işletme sermayesi ve daha basit lojistik demektir. MaxCare, yem ve yem üretim maliyetini en aza indirirken tutarlı yüksek kalitede dengeli diyetler sunar. Küçük ve büyük çiftçiler ve yem fabrikaları için kullanışlı bir üründür. Maxcare’in Trouw Nutrition’ın destek hizmetleriyle desteklenen bilim ve kolaylık temelli ürünleri, hayvan besleme gereksinimlerine en uygun çözümü sağlar. Özellikleri Tüm Maxcare ürünleri, Trouw Nutrition’ın Nutrace kalite standartlarına göre üretilmektedir. Formülasyon, küresel Trouw Nutrition Ar-Ge ve deneyimine (65 milyon MT karma yem eşd.) dayanmaktadır. Maxcare kullanıcıları, Trouw Nutrition'ın beslenme ve çiftlik yönetimi konusundaki  uzmanlığından yararlanır. 

 

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

Maxcare Dairy

Maxcare Dairy, süt sığırları için geliştirilmiş özel bir premiks formülüdür. Süt sığırlarının üreme performansı, süt verimi ve sağlıklı bir üretim dönemi için ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral, iz minerallerin yanı sıra yem tüketimini arttırmaya ve besin madde sindirilebilirliğini geliştirmeye yönelik özel katkılar da ihtiva etmektedir. Maxcar Dairy tek bir üründe sağladığı mükemmel denge ile işletme karlılığına da katkı sağlar.

KULLANIMI KOLAYDIR

Vitamin, mineral ve özel katkıların bir arada sunulduğu Maxcare Dairy işletmede kullanım kolaylığı sağlar. Homojen karışımı sayesinde kolay ve güvenilir dozajlama imkânı sunar. 

KULLANIM TALİMATI

 • Süt verimine göre:                          100-300 gr/hayvan/gün
 • Maksimum kullanım oranı:           400 gram/inek/gün
 • Kuru dönemdeki hayvanlara verilmemelidir!
   

Maxcare Beef

Maxcare Beef, besi sığırları için geliştirilmiş özel bir premiks formülüdür. Besi sığırlarının hedeflenen günlük canlı ağırlık kazancına ulaşması, yüksek performans, etkin rumen performansı ve karlı bir üretim dönemi için ihtiyaç duyduğu tüm vitamin, mineral, iz minerallerin yanı sıra yem tüketimini arttırmaya ve besin madde sindirilebilirliğini geliştirmeye yönelik özel katkılar da ihtiva etmektedir. Maxcare Beef tek bir üründe sağladığı kusursuz denge ile işletme verimliliğine de katkı sağlar.

KULLANIMI KOLAYDIR

Vitamin, mineral ve özel katkıların bir arada sunulduğu Maxcare Beef işletmede kullanım kolaylığı sağlar. Homojen karışımı sayesinde kolay ve güvenilir dozajlama imkânı sunar. 

KULLANIM TALİMATI

 • Günlük canlı ağırlık kazancı hedefine göre:                           100-300 gr/hayvan/gün
 • Maksimum kullanım oranı:                                                       400 gram/hayvan/gün
   

Maxcare pH

Sıcaklık stresi, kaba/kesif yem oranı, hızlı yıkımlanan karbonhidrat kaynaklarının yoğun kullanımı, silaj yönetimi gibi birçok faktör rumen pH seviyesinin düşmesine bağlı olarak en önemli metabolik problemlerden biri olan asidozise neden olur. Maxcare pH, asidozis ve asidozisin neden olacabileceği diğer metabolik problemleri önler. Maxcare pH sodyum-kalsiyum malik asit tuzları ve canlı maya ile rumen fermantasyonunu düzenleyerek besin madde sindirimini arttırırken, yavaş salınım özelliğine sahip tamamen organik yavaş salınım özelliğine sahip tampon maddeler ile rumen pH’sının stabil seviyelerde tutar. Aromatik maddeler sayesinde yem tüketimini teşvik eder. Tamamıyla dengeli içeriği sayesinde hayvanların performansını ve işletme karlılığına katkı sağlar.

KULLANIMI KOLAYDIR

Rumen düzenleyiciler, yavaş salınım özelliğine sahip tamamıyla doğal tampon maddeler ve malik asit tuzları gibi özel katkıların bir arada sunulduğu Maxcare pH, işletmede kullanım kolaylığı sağlar. Homojen karışımı sayesinde kolay ve güvenilir dozajlama imkânı sunar. 

KULLANIM TALİMATI

 • Sıcaklık ve nem indeksi dikkate alınarak                 100-200 gr/hayvan/gün
   

Maxcare Celsius

Yüksek sıcaklık süt ve besi sığırlarında performansı olumsuz yönde etkiler. Maxcare Celsius özel katkı maddeleri ve dengeli içeriği sayesinde sıcaklık stresinin hayvanlar üzerinde neden olacağı etkileri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.  Hücre hasarlarının önüne geçer, metabolizmada hücresel işlevleri optimize etmek suretiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, oksidatif stresi ortadan kaldırır ve sıcaklık stresinin neden olacağı verim ve performans kayıplarını azaltarak işletmelerde karlı üretimler yapılmasına olanak sağlar.

 

KULLANIMI KOLAYDIR

Korunmuş aminoasitler, rumen düzenleyiciler ve yavaş salınım özelliğine sahip tamamıyla doğal tampon maddeler ile yem tüketimini teşvik etmeye yönelik özel katkıların bir arada sunulduğu Maxcare Celsius, işletmede kullanım kolaylığı sağlar. Homojen karışımı sayesinde kolay ve güvenilir dozajlama imkânı sunar. 

KULLANIM TALİMATI

 • Sıcaklık ve nem indeksi dikkate alınarak                 100-300 gr/hayvan/gün

 

Maxcare Kanatlı Serisi

 

                                                                                                  Maxcare AL Serisi

 

                                                                                           

                                                                                              Maxcare HL Serisi

 

 

Maxcare kanatlı serisi ürün portföyümüz; yumurtacı tavukların ırka ve besleme dönemine özel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş özel premiks/konsantre formüllerini kapsar.  Portföyümüzde bulunan tona 5 kg ve 25 kg katılımlı ürünlerimiz işletmelerde ön karışım yapma ihtiyacını bertaraf eder, homojen karışımı sayesinde kullanım kolaylığı ve güvenilirliği sunar.

Tona 5 kg katılımlı ürünlerimiz içeriğinde her döneme özel ihtiyaç duyulan tüm vitamin, biyoyararlanımı yüksek iz mineral karışımı ve enzim kombinasyonu yanı sıra civciv/yarka dönemine özel;  güçlü iskelet gelişimi ve bağırsak sağlığının optimize edilerek bağışıklık sisteminin desteklenmesiyle iyi bir başlangıç ve optimum gelişim için özel yem katkı maddelerini de kusursuz ve dengeli şekilde ihtiva eder.

 Yumurta dönemine özel;  kabuk oluşumu ve bağırsak sağlığını destekleyerek optimum verimlilik ve ürün kalitesini hedefleyen özel yem katkı maddelerini de kusursuz ve dengeli şekilde ihtiva eder.

Tona 25 kg katılımlı ürünlerimiz içeriğinde ise; her döneme özel ihtiyaç duyulan tüm vitamin, makromineral, biyoyararlanımı yüksek izmineral karışımı, aminoasit ve  enzim kombinasyonu yanı sıra  civciv/yarka dönemine özel;  güçlü iskelet gelişimi ve bağırsak sağlığının optimize edilerek bağışıklık sisteminin desteklenmesiyle iyi bir başlangıç ve optimum gelişim için özel yem katkı maddelerini de kusursuz ve dengeli şekilde ihtiva eder. 

 Yumurta dönemine özel;  kabuk oluşumu ve bağırsak sağlığını destekleyerek optimum verimlilik ve ürün kalitesini hedefleyen özel yem katkı maddelerini de kusursuz ve dengeli şekilde ihtiva eder.

 

 

 Maxcare Shell Booster

Yumurtacı tavuklar yaşlandıkça yumurta kabuk kalitesi problemleri riski artar. Daha yaşlı tavuklar yumurta kabuk kalitesi sorunları yaşamaya ve genç tavuklara kıyasla yemden daha az yararlanmaya başlayabilirler. Rasyondaki, yumurta kabuğu oluşumu için öneme sahip komponentlerden yetersiz yararlanım ve yumurta ağırlığındaki artışla birlikte yumurta kabuk kalitesi sorunları yaşanabilir.

 Ürün formülündeki; 25 hidroksi  formunda vitamin D3 ile kalsiyum alımını desteklerken daha iyi bir yumurta kabuk kalitesi sağlar. Bunun yanı sıra içeriğindeki sodyum bütirat; bağırsak hücrelerinin ve ara bağlantılarının gelişimini destekleyerek bağırsak sağlığını optimize eder ve böylece diğer besin maddelerinden daha iyi yararlanılmasını sağlar.

Çinko, manganez ve bakır gibi temel iz elementlerin biyoyararlanımı yüksek hidiroksi formunda ilavesi de yumurta zarının oluşumunu destekler.

 

KULLANIMI KOLAYDIR

Yumurta kabuk kalitesi sorunu genellikle; rasyondaki makro ve mikro minerallerin eksikliği veya dengesizlikleri, ısı stresi, geçirilen infeksiyöz hastalıklar gibi durumları kapsayan çok faktörlü problemdir. Yumurta kabuk kalitesi problemlerinin yönetimi, çiftliğinizdeki durumun doğru şekilde analiz edilmesiyle başlar.25 hidroksi formunda D3 vitamini, özel kaplama teknolojisi ile sodyum bütirat ve biyoyararlanımı yüksek hidroksi iz mineral bileşenleri ile yumurta kabuk kalitesini geliştirmeye yönelik özel katkıların bir arada sunulduğu Maxcare ShellBooster, işletmede kullanım kolaylığı sağlar. Homojen karışımı sayesinde kolay ve güvenilir dozajlama imkânı sunar.

 

 • Yumurta kabuk kalitesini destekler
 • Kolaylık ve homojen karışım
 • Servis: analiz ,sağlık ve besleme desteği

 

KULLANIM TALİMATI

 • Yumurta kabuk kalitesini geliştirmek için;
 • 50 haftalık veya daha yaşlı tavuklarda
 • Daha genç tavuklarda kabuk kalitesinin bozulduğu durumlarda 1.000 kg. yeme               1kg ShellBooster ekleyin.

 

 

Unable to watch video

Please change cookie settings to watch this video.

Change cookie settings

 

Özellikler

Zengin İçerikli Premium Premiks

Faydaları

MaxCare, yem ve yem üretim maliyetlerini en aza indirirken, yüksek kalitede dengeli beslenme için güvenilir üründür. Çiftlik hayvanları için gerekli tüm mikro malzemeleri tek bir üründe sağlar. MaxCare kullanırken ayrıca mikro bileşene ihtiyaç duymazsınız. Böylece dozajlama hatalarına ve hatalı homojenliğe engel olur.

Sürdürülebilirlik

Yüksek verim, etkin rumen performansı ve karlı bir üretim dönemi için ihtiyaç duyulan tüm vitamin, mineral ve iz mineralleri içerir. Küçük ve büyük çiftçiler için iyi bir gelir elde etmesini sağlayacak sağlıklı ve yüksek performanslı hayvanlar yetiştirmeyi hedefler.

Trouw Nutrition product

Bize ulaşın

Fevzi Turhan
Ruminant Satış Direktörü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 533 086 56 57
E
Fevzi Turhan

Tanzer Kılcıoğlu
CMR Ülke Müdürü / B2F Satış Direktörü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 533 591 63 89
E
Tanzer Kılcıoğlu

Emre Can Ulupınar
Broiler Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90546 501 96 91
E
Emre Can Ulupınar

Murat Gülenç
Ege Kanatlı Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 533 086 56 24
E
Murat Gülenç

Uğur Karapıçak
Batı Anadolu Kanatlı Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 539 550 98 87
E
Uğur Karapıçak

Kadir Ekici
İç Anadolu & Akdeniz Kanatlı Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 541 322 58 27
E
Kadir Ekici

Murat Akıllı
Güney & Güney Doğu Bölge Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 542 689 24 28
E
Murat Akıllı

Aybora Kıral
İç Anadolu Ruminant Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 541 322 58 26
E
Aybora Kıral

Ayhan Uçar
Marmara Bölge Ruminant Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 549 412 02 31
E
Ayhan Uçar

Bünyamin Kaman
Trakya Çiftlik Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 533 086 56 16
E
Bünyamin Kaman

Hakan Çiftçi
Ege Çiftlik Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 533 086 56 44
E
Hakan Çiftçi

Erdem Kılıç
Denizli Ruminant Bayi Sorumlusu
T
+90 312 443 04 90
M
+90 533 086 56 17
E
Erdem Kılıç

Ersin Ormancı
Aydın Ruminant Bayi Sorumlusu
T
+90 312 443 04 90
M
+90 534 890 58 31
E
Ersin Ormancı

Anıl Aydoğdu
Konya Ruminant Bayi Sorumlusu
T
+90 312 443 04 90
M
+90 533 086 56 18
E
Anıl Aydoğdu

Meriç Tunca
Marmara Ruminant Bayi Sorumlusu
T
+90 312 443 04 90
M
+90 534 896 18 47
E
Meriç Tunca

Bektaş Yaşar
B2F Teknik Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 549 825 05 98
E
Bektaş Yaşar

Murat Baykan
Teknik Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 549 825 05 99
E
Murat Baykan

Onur Onuk
Ruminant B2D Satış Müdürü
T
+90 312 443 04 90
M
+90 555 560 35 61
E
Onur Onuk

Oğuzhan Kolay
Balık & Pet Satış Müdürü
T
+90 3124430490
M
+90 546 501 96 84
E
Oğuzhan Kolay

Emre Pazarlıoğlu
Ruminant B2B Teknik Satış Müdürü - İzmir
T
0312 443 04 90
M
05465013036
E
Emre Pazarlıoğlu