Kalite Politikamız

“TROUW NUTRITION TR Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. olarak misyonumuz ülkemizin ana ekonomi kaynağı olan tarım ve hayvancılık ürünlerinin değerlendirilmesi ve ülkemize bir katma değer yaratılması amacıyla müşterilerimizle birlikte belirlediğimiz standartlar doğrultusunda ‘güvenilir ve kaliteli’ ürünler üretmektir.

 Bu misyonumuzu yerine getirirken ulusal ve uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına / gerekliliklerine göre kurduğumuz, sürekliliğini ve iyileştirilmesini sağladığımız Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim sistemleri, aşağıda belirtilen taahhüdleri yerine getirebilmemiz konusundaki çalışmalarımızı destekler.

 Taahhüdlerimiz; 

  • İlgili yasal şartlara ve müşterilerimizle yaptığımız anlaşmalara uymak, 
  • Güvenli, sağlığa zarar vermeyen ve kaliteli yem katkı ürünlerinin üretimini sağlamak için gerekli koruyucu önlemleri almak, 
  • Müşterilerimize en kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatlarla, zamanında ve güvenilir olarak sunmak, 
  • Risk temelli yaklaşımla hedeflerimizden sapmaya yol açan faktörleri belirleyerek riski ortadan kaldırmak veya asgari seviyeye indirmek için önlemler uygulamak ve ortaya çıktıkça fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak, 
  • Sistemlerimizi ve altyapımızı yenileyerek proseslerimizi verimli ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek, 
  • Tüm çalışanlarımıza  kalite, gıda güvenliği, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim vermek, eğitimin anlaşıldığından emin olmak ve uygulamalara katılımlarını sağlamak, 
  • İşle ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını oluşturmak, 
  • Yönetim sistemlerimizin etkinliğini izleyerek, performansın artırılması için sürekli iyileştirmek ve kaliteli ürün / hizmet sağlamada öncü olmak, 
  • Çevreyi korumak, tüketici haklarına saygılı olmaktır. 

Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanları ile TROUW NUTRITION TR Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş. kalite ve gıda güvenliği politikasını uygulamak, yönetim sistemlerinin etkinliğini sürdürmek ve iyileştirmekten sorumludur.

Hedefimiz sektörde öncü, aranan, yenilikçi varlığımızı sürekli kılmaktır.