Kalite Güvence

Trouw Nutrition TR, çiftlikten sofraya uzanan kalite güvence süreçleri aracılığıyla müşterilerine, en güvenli ürünleri sunmayı amaç edinmiştir.

İç denetimlerine paralel olarak Trouw Nutrition TR, Nutreco'nun, çiftlikten sofraya uzanan kalite ve gıda güvenliği sağlayan kalite sistemi olan Nutrace®‘e sahiptir.

Nutrace®
Nutrace ®, Trouw Nutrition ürün ve hizmetlerinin kalitesini korur. Mevzuat ve müşteri taleplerine göre yapılandırılan bu program beş ana standarda sahiptir:

Onaylı Kalite ve Gıda Güvenliği: HACCP/HSEQ sistemleri ve UFAS gibi dışarıdan sertifikasyonlara dayalıdır. Müşterilerimize üretim ve kalite yönetim sistemlerimizi kontrol ve denetleme imkânını verir.

Ham Madde ve Tedarikçi Değerlendirme ve Yönetimi - Supras (Supplier Assessment System): Bir tedarikçi değerlendirme sistemi olarak ürünlerin tüm detaylarının ve kalite dokümanlarının yer aldığı bilgi paylaşım platformudur. Supras, Trouw Nutrition TR’ı diğer rakiplerden farklı kılan güçlü bir platformdur. Bu platforma ortak risk değerlendirme standartlarına dayalı, sadece onaylanmış yem ham maddeleri ve tedarikçileri kayıtlıdır.
 
İzleme ve Kontrol: İlk kez tedarik edilecek yeni ham maddeler mutlak surette analize girer. Analizden geçerek, yönetmelikler ve üretim standartlarına uygunluğu tespit edilen ürünler, teknik onay sürecinden geçirilerek sisteme alınır.

Risk Yönetimi: Risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Nutreco’nun global olarak kullandığı sorun ve kriz yönetim sistemi etkin bir biçimde uygulanmaktadır.

Takip ve İzleme: Yem katkı maddesinin tedarik edilmesinden teslimatına kadar olan tüm süreçler kayıt altına alınarak izlenmektedir.

Dünyanın önde gelen sertifikalandırma şirketi olan SGS (Single Certificate of Conformity) onaylı ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerimiz bulunmaktadır:

ISO 9001  ISO 22000