Subject Date
Sürdürülebilir tarım uygulamaları nasıl yapılır?  December 2013
Kalsiyum sabunu ile beslemenin süt verimi, vücut ağırlığı ve üreme performansı üzerine etkisi November 2013
Ruminantların güncellenmiş mineral, iz element ve vitamin ihtiyaçları September 2013
Diamond V Original, erken laktasyon dönemi süt sığırlarında kuru madde alımını arttırır! August 2013
Toksin bağlayıcıların süt ve süt ürünlerinde görülen aflatoksini önlemedeki başarısı July 2013
Sıcaklık stresi kapınızda May 2013 
Enerji ihtiyacının karşılanmasında yeni nesil yağların kullanımı  April 2013
Diamond V maya metabolitinin süt verimine etkisi ve süt üretiminin meta analizi March 2013
İneklerin ekolojik ayak izi raporu February 2013
Buzağılarda protein beslemesi ve buzağı mamasının önemi January 2013
By-pass yağ satın alıyoruz. Peki, paramızın tam karşılığını alabiliyor muyuz? December 2012
Üzüm küspesi ineklerde metan üretimini azaltır, süt üretimini arttırır! October 2012
Diamond V maya ürünleri; sonuca ulaşmak için tasarlandı! September 2012
Sütte görünmez tehlike; Aflatoksin M1 nasıl önlenir? August 2012
Şellat mineraller inorganik formlarından daha yarayışlıdırlar 2008/30
Probiyotik ve prebiyotikler arasındaki farklılıklar 2007/17
Peletlemelerin probiyotik stabilitesine etkisi 2007/16
Çevreye zararlı olabilecek bir gaz enerjiye nasıl dönüştürülür? 2006/15
Hangi by-pass yağ en iyisidir? 2006/14
Premiks stabilitesi ve analiz metotları 2006/11
Sığırlarda enerji ihtiyacı ve korunmuş yağlar 2005/07
Soğuk havalar ve sığır besisi 2003/04
Timpani, gastrik erozyon ve ülserler 2003/03
Süt sığırlarının besin madde ihtiyaçları 2003/02c
Süt sığırlarının besin madde ihtiyaçları 2003/02b
Süt sığırlarının besin madde ihtiyaçları 2003/02a
Maya kültürü - Polysacc 2003/01
Fylax  
Subject Date
Hindilerde salmonellanın başarıyla azaltılması December 2013
Kanatlı entegrasyonlarında salmonellaya karşı çözüm önerileri November 2013 
Gut sağlığı ve yem katkıları October 2013 
Selko-pH uygulamasının broylerlerde canlı ağırlık ve yem tüketimine etkisi September 2013
Kanatlılarda sıcaklık stresinin metabolizmaya olan etkileri ve çözüm önerileri August 2013
Newcastle aşılamasından daha iyi bir sonuç almak ve daha iyi bir canlı ağırlık elde etmek ne kadar mümkün? July 2013
Broylerlerde biotin ile birlikte verilen protein ile şelatlanmış çinkonun veya bütratların altlık kalitesine ve ayak lezyonlarına olan etkisi May 2013
Broylerlerde göz damlası yolu ile verilen Newcastle aşılamasında Dimaond V XPC'nin immun yanıtına etkisi April 2013
Diamune Se kanatlı formülü January 2013
Yeşil kas hastalığı December 2012
Yumurta tavuklarında prolapsus September 2012
Selacid Green Growth MP Kanıtlanmış geniş spektrumlu antibakteriyel etki 2007/17
Organik asitler ve tuzları 2006/15
Organik asitler ve orta zincirli yağ asitlerini içeren Selacid Green Growth'un broylerlerde nekrotik enteritis üzerine etkisi 2006/14
Nektrotik enteritisi kontrol etmek için yem katkılarında yeni araştırmalar 2006/13
Selacid Green Growth: gelecek için bir kazanım 2006/11
Fylax: nem düzenleyici - etkin küf önleyici 2006/10
Kanatlı beslemede antibiyotiklere doğal alternatifler - Agrimos 2006/09
Yem ham maddeleri 2004/06
Methionine'nin antibakteriyel etkisi 2003/05_02
Salmonella teşhisi ve kontrolü 2003/05
Kalsiyum, fosfor, Vitamin D3 ve fitaz 2003/04_02
Beslenme ve metabolik hastalıklar 2003/04
Kanatlılarda su ve önemi 2003/03_02
Organik asitler - Nutracid 2003/03
Sıcak stresi 2003/03_02
Mikotoksinler ve korunma stratejileri 2003/02
Beslenme ve yumurta kalitesi 2003/01_02
Kolin klorit ve analiz yöntemleri 2003/01

Additives Magazines Date
Katkı Dergisi'18 Haziran 2003
Katkı Dergisi'17 Mart 2003
Katkı Dergisi'16 Aralık 2002
Katkı Dergisi'15 Ağustos 2002