Misyonumuz

Trouw Nutrition, hayvan besleme ve balık yemi konusunda küresel bir lider olan Nutreco’ya bağlı bir şirkettir. Kalite, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik; tarım ve su ürünleri alanında araştırma ve ham madde alımından, her türlü ürün ve hizmete kadar, Nutreco kültürünün temel prensipleridir. Geçmiş 100 yıldan gelen deneyim, geleceği inşa etmek için gereken bilgi birikimi ve tecrübeyi beraberinde getirmektedir. Nutreco 25 ülkede yaklaşık 12,000 kişi istihdam etmekte, 80 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir. Nutreco, 2017 yılında 5.9 milyar Avro yıllık gelir beyan etmiştir.

Vizyonumuz

Kısıtlı kaynakları olan ve gittikçe nüfusu artan bir dünyada; kaliteli et, balık ve karidese devamlı artan bir talep bulunmaktadır. Hayvanların, balıkların ve karideslerin performansını en iyi şekilde destekleyecek yenilikçi ve sürdürülebilir besinlerin tedariğinde dünya lideri olmaya devam edeceğiz.

Misyonumuz

Gelecek, Nutreco faaliyetlerinin temelidir: karbon ayakizini yarıya indirirken, gıda üretimini iki katına çıkarmak. Amacımız, artan dünya nüfusunun beslenme ihtiyacının karşılanmasına sürdürülebilir bir biçimde katkı sağlamaktır.

Mücadelemiz

2050 yılında 9 milyar insanı beslemek

Artan dünya nüfusu, şehirleşme, büyüyen orta sınıf ve değişen beslenme alışkanlıkları, özellikle gelişmekte olan pazarlarda hızlı bir et ve balık talebi artışına neden olacaktır.  Doğal olarak bu durum, yem sanayiinin büyümesi için yeni fırsatlar yaratmaktadır. Ancak bu noktada; kaynakların kısıtlılığı, gıda güvenliği, hayvan refahı, antibiyotik direnci, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin kaybolması gibi konuları içeren sürdürülebilirlik hususu ortaya çıkmaktadır.  Bununla beraber, arz ve talepteki oynamalar ve değer zincirinde oluşan dengesiz maliyet/fiyat dağılımlarından kaynaklanan değişken emtia fiyatları ile de baş etmemiz gerekmektedir.

Gezegen üzerindeki baskıyı azaltmak

Sadece bir tek gezegenimiz bulunmaktadır. Ancak 1.3 gezegenimiz varmış gibi yaşamımızı sürdürmekteyiz. Küresel karbon ayakizimiz, dünyanın kendini yenileme kapasitesini yaklaşık %30 oranında aşmaktadır.  Bugünkü hızla devam edecek olursak, 2030’lu yılların ortalarında iki gezegen eşdeğerinde dünyaya gerek duyuyor olacağız. Tarım ve su ürünleri de bu durumdan kısmen sorumludur. Her iki sanayi de sorumluluklarının farkındadır ve azdan daha çok yaratabilmek amacıyla devamlı yeni ürünler geliştirmektedirler. Burada anahtar nokta verimlilik olmakla birlikte, sürdürülebilirlik olmadan verimlilik bir seçenek değildir. Ekonomik gelişme çevresel etkiden ayrıştırılmalıdır

Sürdürülebilirlik

Önümüzdeki on yıl için sürdürülebilirlik girişimlerimizde yol göstermesi amacıyla Nutreco, Sürdürülebilirlik 2020 Vizyonu kitapçığını hazırlamıştır.

Sürdürülebilirlik 2020 Vizyonu içindeki unsurlar, üç ana alanda değer zincirini etkileyebilecek yeteneklerimizi yansıtmaktadır: Ürünlerimizin temelini oluşturan içerikler, ürünlerimizin kendi fabrikalarımızdaki üretimi ve müşterilerimize sunduğumuz besleme çözümleri. Geleceği beslemeye olan bağlığımız ile sürdürülebilirlik çarkını döndürmeye devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik 2020 Vizyonu  kitapçığımızı okuyunuz.

Sürdürülebilirlik 2020 Vizyonu