LifeStart hayvanların verimliliğini artırırken üreticilere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor

9 Mart 2021

Trouw Nutrition Türkiye, bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirdiği LifeStart konseptli ürünleriyle çiftlik ve kümes hayvanlarının hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayarak üretim performanslarını en üst düzeye çıkarıyor.

Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyette bulunan 100 yıllık global sektör devi Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansını bilimsel ve sürdürülebilir yöntemlerle geliştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı kategorilerindeki hayvanların ortalama verimliliğini arttırmanın mümkün olduğuna dikkat çeken Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, doğumunu izleyen yetmiş gün boyunca LifeStart konseptli besleme programı ile beslenen bir buzağıda, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı rumen, doku ve organ gelişimi gerçekleştiğini, solunum problemleri ve ishal gibi rahatsızlıkların görülme riskinin de önemli ölçüde azaldığını açıkladı. Kanatlı hayvanlar için de yumurtadan çıktıktan sonraki ilk dönemin çok önemli olduğuna dikkat çeken Öğüt Köse; organların yanı sıra bağışıklık, sindirim ve termoregülasyon sistemlerinin gelişmeye devam ettiği bu dönemde ihtiyaçları doğru bir yöntemle karşılanan hayvanların hayat boyu daha sağlıklı ve yüksek performanslı olduklarını söyledi. Köse, hayvanların hayata güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlayan LifeStart programı sayesinde Türk hayvancılık sektörüne yüksek katma değer sunduklarının altını çizdi.

Gün geçtikçe artan dünya nüfusunun et, süt ve yumurta gibi temel besin ihtiyacını sağlıklı ve sürdürülebilir bir biçimde karşılayabilmek için hayvancılık sektörüne büyük bir rol düşüyor. Sektörde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricileri ise hem talebi karşılayabilmek hem de giderlerini kontrol altında tutabilmekte zorlanıyor. Dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyette bulunan 100 yıllık global sektör devi Nutreco’ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, inovatif bir çözüm olarak hayata geçirdiği LifeStart konsepti ile çiftlik ve kümes hayvanlarının erken dönem beslenme ve üretim performansı kalitesini bilimsel yöntemlerle geliştirerek genetik potansiyellerini en üst düzeye çıkarıyor. Sürdürülebilir hayvancılığı odağına koyan Trouw Nutrition Türkiye’nin geliştirdiği LifeStart konsepti içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamaları ile civciv ve buzağı başlangıç yemleri sayesinde büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı kategorilerinde faaliyet gösteren üreticiler, hayvanlarının ömrü boyunca yüksek verim elde ediyor.

LifeStart konseptinin temelini bilimsel çalışmalar oluşturuyor

Sağmal inekler hakkında yapılan güncel araştırmalar, hayvanların buzağı olarak adlandırıldıkları ilk dönemlerin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu araştırmalara göre bir buzağının ilk 70 günü; ineğin metabolik programlanması, yaşam süresi ve performansı üzerinde hayati rol oynuyor. LifeStart konseptinin temelinde, erken dönemlerinde doğru ve yoğun bir besleme programı ile yetiştirilen hayvanların ilerleyen dönemlerinde üstün bir performans gösterdiğini kanıtlayan bilimsel çalışmaların olduğunu ifade eden Trouw Nutrition Türkiye Genel Müdürü Öğüt Köse, “LifeStart’ın yükseltilmiş buzağı besleme programı ile beslenen bir buzağıda, doğumunu izleyen 70 gün boyunca geleneksel yöntemlerle yetiştirilmiş bir buzağıya göre çok daha sağlıklı rumen, doku ve organ gelişimi gerçekleşirken, solunum problemleri ve ishal gibi rahatsızlıkların görülme riski de önemli ölçüde azalıyor. LifeStart programında yetişen bu hayvanlar, ilerleyen zamanda verimliliği yüksek süt üretimi sağlayan, erken buzağılayan, güçlü ve sağlıklı ineklere dönüşüyor.” dedi.

 

Yaşamın ilk günlerinin kanatlı hayvanlar için de çok önemli bir dönem olduğunu söyleyen Öğüt Köse, “Civcivlerin de yumurtadan çıktıktan sonraki ilk dönemleri hayati önem taşıyor. Organların yanı sıra bağışıklık, sindirim ve termoregülasyon sistemlerinin gelişmeye devam ettiği bu dönemde hayvanların ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde karşılayarak hayat boyu daha sağlıklı ve yüksek performanslı olmalarını sağlamak mümkün. Trouw Nutrition Türkiye olarak biz kanatlı hayvanların genetik potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri için kritik öneme sahip ilk dört güne odaklanarak, civcivlerin besin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan, yem tüketimi ve sindirimi optimize eden ve böylece kanatlı başına karlılığın artmasını sağlayan özel bir yemi ürün gamımıza dahil ediyoruz. Yüksek kaliteli yem katkı maddeleri de içeren bu ürünümüz kanatlı hayvanların bağırsak sağlığını geliştiriyor, mikrobiyal dengelerini ve bağışıklık sistemlerini destekliyor. Hayvanların nihai vücut ağırlığını, karkas ve göğüs eti verimini artırarak onların yaşam boyu yüksek performans göstermesine yardımcı oluyor. Üretim döngüsünü kısaltarak kanatlı başına karlılığı artırıyor.” diye konuştu.

 

“Hayvanların genetik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz”

LifeStart programı ile sağlıkla büyüyen çiftlik ve kümes hayvanlarının sektöre ve ekonomiye ciddi oranda katkı sağlayacağını ifade eden Öğüt Köse, “Türkiye’de küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı kategorilerindeki hayvanların ortalama verimliliğini arttırmak mümkün. LifeStart konseptimiz ile hayata yeni başlayan genç hayvanlara yatırım yaparak, hayvanların genetik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu bilimsel yaklaşım bize hayvanın erken dönem beslemesine yatırım yapmanın hayvanın potansiyeli ve yaşam boyu performansı üzerinde yoğun ve uzun süreli etkileri olduğunu gösteriyor. Sürdürülebilir hayvancılığı destekleyen bu yöntem ile hayvancılık sektörü yüksek verim ve kazanç elde ediyor. Bu yıl, LifeStart konseptimiz içerisinde yer alan buzağı, koyun ve keçi mamalarımız ile civciv yemlerimizin yanı sıra ilk kez pazara sunacağımız Sprayfo Buzağı Başlangıç Yemi ile hayvancılık sektörüne sağladığımız katma değeri artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.  

 

Nutreco Hakkında

100 yılı aşkın deneyimiyle Nutreco, hayvan besleme konusunda Trouw Nutrition ve akuakültür balıkçılığı yemleri konusunda Skretting markalarıyla global bir lider olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Nutreco’nun dünya çapında 37’den fazla ülkedeki 12 bin 100 yetkin çalışanı yaptıkları her işte sürdürülebilirliğin en öncelikli odak noktası olmasını sağlayacak şekilde “Geleceği Besleme” misyonu çerçevesinde çalışıyor. Çözümlerini beslemenin ötesine ulaştıran Nutreco, müşterilerinin artan nüfus için daha fazla besini sürdürülebilir şekilde üretmelerine yardımcı olmak üzere sınıfının en iyi tavsiye ve teknolojilerini sunuyor. NuFrontiers ekibi değer zinciri üzerinden gelecek nesil çığır açan yeniliklerin tanımlanması, geliştirilmesi ve bu alanda yatırım yapılması için çalışıyor. 2019 yılında 6.4 Milyar Euro net gelir elde eden ve 19.2 milyar net satışa sahip olan Nutreco, çok uluslu bir aile kuruluşu olan SHV Holdings N.V’nin bir iştirakidir.

https://www.nutreco.com/

 

Trouw Nutrition ve Trouw Nutrition Türkiye Hakkında

Nutreco’nun hayvan besinleri markası olan Trouw Nutrition, 90 yıllık engin deneyim ve yenilikler ile sağlıklı çiftlik hayvanları ve evcil hayvanların yetiştirilmesi adına daha akıllı ve daha sürdürülebilir yolların geliştirilmesi yönünde faaliyetlerini sürdürüyor. 32 ülkede 8 bin 300 kişilik personeli ile yemden işlenmiş gıdaya kadar besin zincirinin karşılaştığı zorlukları çözmek ve müşterilerine “Geleceği Besleme” konusunda yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor. Trouw Nutrition’ın geniş yem spesiyaliteleri, yem katkıları, premiksler, besleme modelleri ve hizmetler portföyü, markayı yem, çiftlik ve sağlıkta sürekli artan uzmanlığıyla birlikte her müşterinin yerel durumuna uygun, ihtiyaca özel, entegre çözümlerin oluşturulması konusunda sınırsız olanaklar sağlayan tek durak noktası haline getiriyor. Trouw Nutrition, 105 ülkede 22 üretim tesisiyle çiftçiler, kendi yemini üreten işletmeler, yem üreticileri, entegre üreticiler ve distribütörlere ihtiyaç duydukları her yerde destek oluyor. Doğru beslemenin ve iyi çiftlik yönetiminin endüstriyi ve hatta gezegeni dönüştürebileceğine inanan Trouw Nutrition, bu hedefle günümüzün yemden işlenmiş gıdaya uzanan besin zincirinin sürdürülebilir işleyişi için çalışıyor. 

 

Global marka gücünü yerel pazarın dinamiklerine hakim olma yetisiyle birleştiren Trouw Nutrition Türkiye, Ankara’da bulunan genel merkezi, Zonguldak’taki üretim tesisi ve İzmir’de Antrepo-Lojistik Merkezi ile faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Zonguldak’taki fabrikasındavitamin ve mineral premiksleri (Ruminant, balık, kanatlı), toksin bağlayıcılar, maya ve organik asit karışımları gibi özel ürünler üretiyor. Aynı zamanda analizler, besleme ve ekonomik üretim modelleri içeren NutriOpt konseptimiz ile hammadde ve yem analiz hizmetleri sunarak Türk hayvancılık sektörünün gelişimi ve sürdürülebilir büyümesi için çalışıyor. Trouw Nutrition Türkiye; global ağı, güçlü Ar-Ge yapısı, kaliteli, geniş ve artırılabilir ürün gamı, çözüm odaklı hizmet ve servisleri, deneyimli insan kaynağı, teknolojik ve dijital alt yapısı ile 2007 yılından bu yana her yıl artan bir ivmeyle Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor.

https://www.trouwnutrition.com.tr/